Predsjednik Opštine Kolašin Vladimir Martinović obišao i otvorio radove na Zaobilaznici

Počeli radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije na gradskoj Zaobilaznici koja je višedecenijski problem u tom dijelu grada.

Sistem atmosferske kanalizacije koji je izrađen kao kao sastavni dio Ulice Zaobilaznica nikada nije u potpunosti završen zbog čega nije ni funkcionisao na predviđeni način.

Usled toga, kao i usled degradacije i devastacije pojedinih elemenata ovog sistema dolazilo je do nekontrolisanog toka atmosferskih i drugih površinskih voda što je imalo za posledicu plavljenje ne samo kolovoza saobraćajnice i okolnih površina već i podrumskih prostorija pojedinih objekata. Zbog toga se pristupilo realizaciji Projekta rekonstrukcije postojećeg sistema atmosferske kanalizacije duž tzv. Zaobilaznice na dijelu trase ove saobraćajnice od raskrsnice sa ulicom Omladinskom do skretanja za naselje Gornji Pažanj. Realizacijom ovog projekta navedeni problemi u funkcionisanju sistema atmosferske kanalizacije biće otklonjeni, a posledice takvog funkcionisanja ovog sistema biće eliminisane ili barem ublažene. 

Nakon završetka radova sistem atmosferske kanalizacije na pomenutom dijelu predmetne saobraćajnice biće u stanju da sakupi sve atmosferske i druge vode sa kolovoza, trotoara i drugih pripadajućih površina i odvede ih do recipijenta Pažanjski potok.