PRIHVAĆENA INICIJATIVA UBNOR-a i ANTIFAŠISTA KOLAŠINA: počinje rekonstrukcija „stare škole“

09.08.2019 Rekonstrukcija stare skole

Lokalna uprava će uraditi projektni zadatak, Ministarstvo kulture sa 20.000 eura finansirati izradu glavnog projekta. Tako će se stvoriti uslove da se rekonostrukcija „stare škole“, odnosno zgrade u kojoj je novembra 1943 održano zasijedanje ZAVNO-a, uvrsti u kapitalni budžet na narednu godinu a time i počnu radovi na njenoj rekonstrukciji i stavljanja u adekvatnu namjenu.

Ovo je dogovoreno na radnom sastanku kojem su prisutvovali Aleksandar Bogdanović, ministar kulture , Milosav Bulatović, predsjednik opštine sa saradnicima i Gojko Vlahović, predsjednik UBNOR-a i antifašista Kolašina. Ministar Aleksandar Bogdanović je podsjetio da je radni sastanak organizovan nakon nedavne posjete Kolašinu kada su utvrdjeni prioriteti saradnje.

  • Razgovarali smo o budućoj namjeni „stare škole“ odnosno zgrade u kojoj je održano zasijedanje ZAVNO-a koja ima status kulturnog dobra memorijalnog karaktera.Planirali smo multifunkcionalni sadržaj u objektu koji je od izuzetnog kulturno istorijskog značaja.Ministarstvo kulture će na osnovu projektnog zadatka koje nam dostavi opština Kolašin, uraditi glavni projekat za šta su opredijeljena sredstva u iznosu od 20.000 eura a nakon toga ćemo rekonstrukciju ovog objektka kandidovati za kapitalni Budžet za narednu godinu, kazao je Bogdanović.

On je istakao da će rekonstruisana istorijska zgrada imati više sadržaja, više postavki koje će biti značajne i za Kolašin i za Crnu Goru.Formiračemo radnu grupu u kojoj će biti predstavnici Ministarstva, opštine Kolašin, Narodnog muzeja, Dražavnog arhiva i SUBNOR-a koja će se baviti i eksternim uredjenjem prostora istalnim postavkama.Razgovarali smo o ideji Ministarstva kulture shodno Master planu do 2020 godine gdje tadašnjim rješenje bilo predvidjeno osnivanje Državnog instituta za izučavanje crnogorske istorije i valorizaciju državnog identiteta.Druga varijanta inicijativa SUBNOR-a da to bude Dom revolucije sa odredjenim muzejskim postavkama.Za sada smo bliži ovoj drugoj varijanti ali će sve biti precizirano projektima koji će se raditi,kazao je Bogdanović,dodajući da je cilj da Kolašin dobije objekat koji će biti u funkciji njegove promocije.

Milosav Bulatović, predsjednik Kolašina je izrazio zahvalnost Ministarstvu kulture što će „stara škola“ biti još jedna prepoznatljivost Kolašina.Predsjednik UBNOR-a i antifašista Kolašina, Gojko Vlahović, koji je i pokrenuo ovu inicijativu, kazao je da se na ovaj način čuvaju poruke Kolašina kao ratne prijestonice i pamte istorijski dogadjaji koji su se u u njemu desili.