Prijavite se za besplatno testiranje bazične inteligencije u Kolašinu 27. juna 2020. godine

05.06.2020 Mensa CG

Testiranje bazične inteligencije u Kolašinu, u organizaciji Mensa Crne Gore, održće se u subotu 27. juna sa početkom u 12h u prostorijama JUSMŠ „Braća Selić“. Sredstva za testiranje su obezbijeđena od strane Mensa Crne Gore i Opštine Kolašin, a testiranje će se obaviti u skladu sa mjerama NKT-a i Insituta za javno zdravlje Crne Gore.

Pravo na testiranje imaju svi kandidati koji na dan testiranja imaju navršenih 16 godina. Rok za prijavu je do četvrtka 24.06.2020. godine u 23.59h. Prijava za testiranje je obavezna i podrazumijeva popunjavanje prijavnog obrazca koji se može pronaći na sledećem linku (https://mensa.me/formulari/28152).

Prijava sadrži vaše lične podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju prilikom pristupa testiranju i za statističku obradu. Svi kandidati prilikom pristupa testiranju moraju pokazati validan identifikacioni document. Mensin test se može raditi najviše tri puta u životu, pri čemu između dva testiranja ne smije da protekne manje od godine dana.

Mensa je međunarodna organizacija sa samo jednim uslovom za članstvo – rezultatom na standardizovanom IQ testu višim od 98% ukupne populacije, a to znači da je koeficijent inteligencije (IQ) veći od 130 po Vekslerovoj ili 148 po Katelovoj skali. Njega, dakle, može da položi samo 2% ukupne populacije. Mensa nema, niti izražava bilo kakvo ideološko, političko ili religijsko gledište.

Mensu su osnovali advokat Roland Beril i naučnik dr. Lens Ver u Engleskoj 1946. godine sa idejom da njeni članovi budu isključivo osobe s visokim stepenom inteligencije. Od osnovne ideje neprofitnog i nepolitičkog udruženja nije se odstupilo ni do današnjeg dana. Mensa širom svijeta okuplja hiljade osoba čija utvrđena inteligencija spada u gornjih 2% opšte populacije, s ciljem upoznavanja, druženja i učestvovanja u različitim aktivnostima.

Od početka svog postojana Mensa ima tri osnovna cilja:

  • da identifikuje i unaprijedi ljudsku inteligenciju radi dobrobiti čovječanstva,
  • da ohrabri istraživanje prirode, karakteristika i koristi inteligencije, kao i
  • da promoviše stimulativne intelektualne i društvene mogućnosti za svoje članove.

U tu svrhu organizacija je sarađivala sa programima za nadarenu djecu, pismenosti i stipendija, a takođe ima i brojna “okupljanja”. Kroz ovo udruženje osobe visokog IQ imaju mogućnost da upoznaju osobe sličnih potencijala, da se s njima druže, razmjenjuju ideje i iskustva i, ukoliko žele, da pokreću zajedničke projekte ozbiljnog ili zabavnog karaktera. Jako je važno naglasiti da je visok IQ samo potencijal za ostvarivanje velikih rezultata i nikako NE predstavlja sinonim za pamet.

Članstvo u Mensi je dobrovoljno. Svima koji su stekli pravo na prijem upućuje se poziv da postanu članovi udruženja.