Priznanje za Željka Darmanovića, komandira Službe zaštite i spasavanja

27.02.2019 Zeljko Darmanovic

Ministarstvo unutrašnjih poslova je dodijelilo Plaketu zaštite i spasavanja Željku Darmanoviću, komandiru Službe zaštite i spasavanja.

Kako se ističe u obrazloženju Plaketa se dodjeljuje za višegodišnji radi dvodecenijsko profesionalno obavljanje poslova komandira.

Za nesebično pružanje pomoći u otežanim uslovima, na nepristupaćnim terenima tokom elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. Kao i zbog vrhunskih rezultata i afirmacije Službe zaštite i zaštite na području opštine Kolašin, kaže se u obrazloženju.

Željko Darmanović sa pripadnicima Službe zaštite i spasavanja pokriva izmedju ostalog 60 kilometara Jadranske magistrale kao i skoro kao i skoro 900 kvadratnih kilometara prostrane kolašinske opštine.

Ovo je veliko priznanje i podstrek da još više radimo na opremanju i podizanju kvaliteta naše Službe.Imamo i obavezu više jef funkcionišemo u turističkoj destinaciji gdje i zimi i ljeti ima dosta izazova. Naravno, ovo je priznanje i svim pripadnicima Službe koji sa puno entuzijazma, hrabrosti i obučenosti obavljaju ovaj posao.Priznanje pripada i dobrovoljcima koji su se u pravom trenutku našli na pravom mjestu i pomogli da ljudski životi i imovina budu spašeni, kazao je Darmanović.