Projekat „Evropska mreža za koheziju i solidarnost u ruralnim područjima – ENSURE“ Šesti međunarodni partnerski sastanak

03.07.2019 ENSURE 1

“Evaluacija i postavljanje NVO mreže ENSURE” (5. jun – 7. jun 2019., Slovenska Bistrica, Slovenija)

Projekat “Evropska mreža za koheziju i solidarnost u ruralnim područjima – ENSURE”, završio se u julu 2019. godine. Šesti međunarodni sastanak partnera održan je od 5. do 7. juna u Slovenskoj Bistrici (Slovenija). Trodnevni događaj je održan pod nazivom “Evaluacija i uspostavljanje NVO mreže ENSURE”.

Prvog dana događaja (u srijedu, 5. juna), partneri su se sastali kako bi se prisjetili i razgovarali o svim međunarodnim događajima koji su sprovedeni u sklopu projekta ENSURE, koji je započeo u julu 2017. Sastanak je održan u idiličnom pejzažu okružena pohorskim šumama na vrhu planine Trije kralji. Otvaranje projekta (kick-off) održano je u oktobru 2017. godine u Slovenskoj Bistrici, a sljedeći pod nazivom “Zajednička poljoprivredna politika (CAP) iz nove perspektive” održan je u aprilu 2018. godine u Motovunu (Hrvatska), nakon čega je uslijedio sastanak “Participativna demokratija u strategijama lokalnog razvoja” koja je održana u Madridu (Španija). Najnoviji međunarodni događaj 2018. godine pod nazivom “Going local vs. going European” održan je u oktobru u Pesaru, Italija. Peta projektna manifestacija “Uticaj na mladu generaciju” održana je ove godine u Volosu (Grčka), a spomenuti završni događaj održan je u Slovenskoj Bistrici (Slovenija).

Na kraju otvaranja, partneri su razgovarali o lokalnim događajima u cilju promocije projekta koji su sprovedeni u lokalnom okruženju tokom implementacije glavnog projekta, kao i mogućnosti za dalju saradnju u projektima koji dolaze. Kao jedan od rezultata projekta predstavljena je i brošura projekta. Ključni događaj 6. međunarodnog skupa održan je u četvrtak, 6. juna, u dvorcu Slovenska Bistrica, mjestu održavanja međunarodne konferencije pod nazivom “Izazovi EU i budućnost ruralnih područja nakon 2020. godine”. U uvodnom dijelu skupa, poslanik Evropskog parlamenta (MEP) Franc Bogovič predstavio je koncept pametnih sela u Evropi i dr. Franco Sotte sa Univerziteta u Marcheu (Italija) stavio je naglasak i otvorio pitanja zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine. Tokom drugog dijela skupa održan je okrugli sto o glavnoj temi. Učesnici su bili: MEP Franc Bogovič, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije, mag. Tanja Strniša, emeritus profesora Univerziteta u Ljubljani i Univerziteta u Bolonji ddr. Rudi Rizman, dr. Dimitrios Antoniadis sa Univerziteta Tesalije u Grčkoj i predsjednik slovenskog društva za ruralni razvoj Aleš Zidar.

Govornici su naglasili da je selo u njegovom viševjekovnom razvoju predstavljalo i još uvijek predstavlja jednu od ključnih razvojnih tačaka zajedničkog evropskog razvoja. Ipak, zbog osjećaja nedjelovanja, euroskepticizam se pojavljuje kao jedan od izazova čak i na selu i zahtijevat će veliku pažnju u budućnosti. Nema sumnje da postoje izazovi u oblasti ruralnog razvoja, ali tamo gdje postoji volja postoji i rješenje. Nakon okruglog stola, partneri su uživali u obilasku dvorca Slovenska Bistrica i prošetali oko centra grada. Na večeri su im predstavljeni lokalni folklor i kulturno nasljeđe.

Posljednjeg dana manifestacije, partneri na projektu pridružili su se učenicima Visoke škole u ​​Slovenskoj Bistrici, sa kojima su učestvovali na dvije radionice – jedna posvećena izazovima EU, predvođena ddr. Rudi Rizman, a druga, koja je bila posvećen građanskom učešću u EU, predvođen dr. Malgorzata Vochovska. U projektu ENSURE smo posebnu pažnju posvetili pitanju kako približiti Evropu i Evropsku uniju selu, odnosno, s kojim izazovima se suočava evropska sela? Partneri na projektu, koji su doprinijeli projektu kroz njihovu produktivnu saradnju, su: Razvojno informacijski centar Slovenska Bistrica (vodeći partner) (Slovenija) Opština Trudovec (Bugarska) Lokalna akcijska grupa Središnja Istra (Hrvatska) Hranicka rozvojova agentura (Republika Češka) Univerzitet Tesalije (Grčka) Kistarcsa Cultural Association (Mađarska) Associazione Alessandro Bartola (Italija) Opština Ligatne (Letonija) Opština Kolašin (Crna Gora) Lask (Poljska) Consiliul Judetean Alba (Rumunija) Fond za evropske poslove Autonomne Pokrajine Vojvodine (Srbija) Federacion de Municipios de Madrid (Ispania) i Futuro Digitale (Italija).

Pratite nas na facebook.com/ensurenetvork da biste saznali više o samom događaju i samom projektu! Projekat se sprovodi u okviru programa Evropa za građane koji finansira Evropska unija.

03.07.2019 ENSURE 2