OPŠTINA KOLAŠIN DIO REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (RELOAD2): JAČANJE OMLADINSKE POLITIKE I OSNAŽIVANJE NVO SEKTORA NA LOKALNOM NIVOU

30.11.2021 ReLOaD

Povodom druge faze ReLOaD2 programa predsjednik Opštine  Milosav Bulatović sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavncima UNDP-a Dženanom Šćekić i Tamarom Čirgić, na kojem su precizirani budući koraci i faze realizacije aktivnosti na projektu.

Kao i u prethodnoj fazi opšti cilj ReLOaDa je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i nevladinog sektora na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija. U drugoj fazi realizacije programa intervencija će biti usmjerena i na poboljšanje položaja mladih na lokalnom nivou, kroz jačanje participativnog razvoja politika mladih i zajedničkog djelovanja sa lokalnim upravama u tom pravcu.

Aktivnosti programa realizovaće se u pet klastera u Crnoj Gori, a krajnji cilj je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava odabranih za učešće u ReLOaD 2 programu.

Ukupna vrijednost ovog programa je oko 15 milina USD, a finansira ga Evropska unija iz Instrumenata za pretpristupnu pomoć tj. Program podrške za civilno društvo u iznosu od 11.5 miliona, dok će ostatak sufinansirati  UNDP kancelarije koje djeluju u zemljama Zapadnog Balkana i partnerske JLS ( jedinice lokalne samouprave).

U okviru djela ReLOaDa 2 programa koji se sprovodi u Crnoj Gori, pet odabranih klastera jedinica lokalne samouprave imaće na raspolaganju po 170.000 eura za grantove za NVO iz sredstava EU, od toga dio za NVO aplikante koji su tek osnovani ili rade sa ciljnom grupom mladih. Dio sredstava od 34.000 eura će  dodatno finansirati opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Opštine Milosav Bulatović i savjetnice Milosava Bulatović, Damjana Bulatović i Ana Bulatović.