SAOPŠTENJE JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

16.03.2020 Centar za socijalni rad

Poštovani građani i korisnici JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, obavještavamo vas da zbog važećih naredbi i preporuka u cilju sprječavanja prenošenja novog korona virusa, rad sa strankama u JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin će se realizovati radnim danima od 09:00 do 12:00h.

Ujedno vas obavještavamo da je rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija obustavljen dok traju privremene mjere.

U cilju očuvanja javnog zdravlja, molimo vas da dolaske u prostorije CSR Područne jedinice Kolašin svedete na minimum, dok sve informacije kao i način ostvarivanja prava iz socijalne i dječije zaštite možete dobiti putem telefona na broj 020/865-645, 067/240-807 i e-mail adrese csrkol@t-com.me