Saopštenje Sekretarke Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj Ljiljane Rakočević

18.11.2019 radovi asfaltiranje

Danas počinju radovi na asfaltiranju prioritetnih gradskih saobraćajnica u Kolašinu. Ovim radovima obuhvaćeno je asfaltiranje desetak gradskih ulica, a cilj je da se podigne kvalitet saobraćajne infrastrukture u centralnom gradskom jezgru, posebno imajući u vidu nastupajući period zimske turističke sezone.

Ulice koje će biti sanirane , u ovoj fazi, su: dio ulice Milivoja Bulatovića, dio Zaobilaznice, ulica Radoša Maškovića, ulica Jagoša Simonoviće, Ulica junaka mojkovačke bitke do trga, Mojkovačka II, ulica Ranka i Strahinje Milošević, dio ulice Dunje Đokić i ulica u naselju Gornji Pažanj.

Izvođač radova je podgorička firma ,, Bemax”.

Isti izvođač radova biće angažovan i na izvođenju radova na modernizaciji lokalnog putnog pravca Manastir Morača –Bare u dužini od oko 1km.

Nedavno je završena je prva faza sanacije gradskih saobraćajnica, koja je , takođe, obuhvatala asfaltiranje desetak prioritetnih ulica.

Takođe, biće ponovljen tender u iznosu od 100.000, 00 eura od preostalih sredstava iz Ugovora o realizaciji programa ,,Izgradnja lokalne infrastrukture” , koji je Opština Kolašin potpisala sa Upravom javnih radova za 2019. godinu, jer se na prethodni nije niko javio.

U uređenju pojedinih putnih pravaca koji su od značaju za razvoj državnih i lokalnih puteva, učešće uzimaju i pojedina Ministarstva .

Trenutno se izvode radovi na lokalnom putu Cerovica-Međuriječje-Liješnje gdje je planirano asfaliranje u dužini od oko 3,2 km , a ubrzo će početi i asfaltiranje lokalnog putnog pravca u selu Starče- Gornja Morača u dužini od oko 900m.

U prethodnom periodu završeni su radovi na asfaltiranju lokalnih puteva: Kolašin -Bašanje Brdo u dužini od 1km,  ulica u naselju Gornji Pažanj u dužini od oko 500m i put Melještak-Vlahovići u dužini od oko 500m.

Svi navedeni radovi planirani su Programom uređenja prostora za 2019. godinu.