SASTANAK POSVEĆEN IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I KANALIZACIONE MREŽE: lokacija Bakoviće, cijena oko 5 miliona eura

15.10.2019 Izgradnja postrojenja preciscavanje otpadnih voda 1

Na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici Evropske investicione banke, ovlašćeni konsultanti, kao i rukovodeći tim lokalne uprave razmatrane su moguće lokacije i moguća tehnička rješenja a sve u sklopu revizije Studije o izvodljivosti koju je tražila Evropska investiciona banka.

Kako je objasnila Sanja Mugoša, direktorica PROKON-a, Nacionalne jedinice za implementaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture, sastanak je organizovan povodom godišnje misije Evropske investicone banke.

15.10.2019 Izgradnja postrojenja preciscavanje otpadnih voda 2

Evropska investiciona banka, finansira dio projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Kolašin.Na zahtjev investitora, ovlašćeni konsultanti su uradili reviziju Studije o izvodljivosti.Cilj je tražiti najbolju opciju za Kolašina kada je u pitanju lokacija i tehnička rješenja sa aspekta održivosti.lokacije,održavanja i finansiranja troškova investicije.Treba što prije odgovoriti na otvorena pitanja i stvoriti preduslove za raspisivanje tendera za izgradnju ovog postrojenja koje je neophodno Kolašinu.Prema procjeni koja ima najviše podrške, lokacija postrojenja bi trebala da bude na Bakoviću, izgradnja kanalizacione mreže,prema postojećoj dokumentaciji, koštala bi oko 2 miliona a postrojenja za prečišćavanje voda oko 3 miliona eura,kazala je Sanja Mugoša, podsjećajući da je neophodno što prije precizirati rješenja kako bi se obezbijedila najavljena IPA podrška.

15.10.2019 Izgradnja postrojenja preciscavanje otpadnih voda 3

Predstavnici konsultantske grupe su istakli da je u završnoj fazi revidovana Studija o izvodljivosti koja se bazira na prikupljenoj dokumentaciji i detaljnom analiziranju mogućih opcija.Izgradnja postrojenja na lokaciji Bakoviće ima nekoliko varijanti gdje treba razmotriti način „prelaska“ cjevovoda preko rijeke, izgradnju nasipa ili mogućnost podizanja nivoa pumpne stanice.Jedna od varijanti je da postrojenje bude na Brezi gdje se trenutno nalaze lagune koje treba prečistiti.Milosav Bulatović, predsjednik opštine je naglasio da se radi o istorijskom projektu za Kolašin koji treba da poveća kvalitet života.Potpredsjednik opštine, Danilo Medenica je insistirao da se završnim rješenjem obezbijedi kvalitetna i dugoročna zaštita životne sredine.

15.10.2019 Izgradnja postrojenja preciscavanje otpadnih voda 4