SPORTSKI RIBOLOV NA TARI I MORAČI BIĆE DOZVOLJEN: neophodno poštovanje svih odredbi NKT-a uz dozvolu koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

12.04.2020 RIBOLOV Tara

Uprava sportsko-ribolovnog kluba „Tara i Morača“ je obavijestila da će ribolov na ovim rijekama i njenim pritokama, ipak biti dozvoljen. Krajem prošlog mjeseca iz ovoga Kluba su donijeli zabranu ribolova koji je na taj način tretiran kao sportsko-rekreativna aktivnost na otvorenom prostoru.

Momir Živković, predsjednik SRK „Tara i Morača“, objašnjava da su sada na snazi nove mjere u skladu sa podrškom privredi. Novim objašnjenjima i obavještenjima je određeno da je „svaki sportsko rekreativni ribolov izuzet od zabrane sportskih aktivnosti na svim javnim površinama“.

Svaki ribolovac koji se „primakne“ Tari i Morači, moraće imati dozvolu za obavljanje sportskog ribolova koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.Ribolov se može odvijati samo uz poštovanje svih mjera o fizičkoj distanci i broja lica koja se mogu okupljati na javnim površinama.Iz SRK „Tara i Morača“ biće pojačane kontrole.