Treća sjednica SO Kolašin

III sj.SO 01 12 2014

Treća sjednica SO Kolašin održana je juče. Najviše vremena potrošeno je na raspravku o završnom računu budžeta za 2013. godinu koji na kraju ipak nije usvojen.

Za tu tačku dnevnog reda glasali su odbornici DPS –a i Grupe građana, dok su odbornici SDP –a bili protiv,  a uzdržani su ostali odbornici DF –a i SNP –a.

Šef odborničkog kluba DPS –a Đorđije Živković je kazao da „su sve stavke u završnom računu tačne i da je podatke iz završnog računa konstatovao revizor, te treba razmisliti kakve su posledice neusvajanja završnog računa“.

Na sjednici je za novog potpredsjednika opštine imenovan Đuro Milošević (SNP) a za glavnu administratorku Opštine Perunika Popović (SNP).

Završni računi JP „Komunalno i kanalizacija“ i JP „Vodovod“ nijesu usvojeni na jučerašnjoj sjednici dok je završni račun JU Centar za kulturu usvojen, kao i ostale tačke dnevnog reda.