Učešće Opštine Kolašin u projektu ENSURE

16.10.2017 ensure

Opština Kolašin je jedan od 14 partnera koji učestvuju u međunarodnom projektu pod nazivom ENSURE, koji predstavlja Evropsku mrežu za koheziju i solidarnost u ruralnim područjima.

Partneri su uspešno prošli kriterijume Evropske komisije, a sada će sarađivati dvije godine. Partneri dolaze iz 13 zemalja – od toga 12 iz Evropske unije, a po jedan iz Srbije i Crne Gore. Šest njih su lokalni organi, pet su federacije i tijela koja predstavljaju lokalne vlasti, jedna predstavlja regionalnu vlast, a učestvuju i 2 organizacije civilnog društva (NVO).

Projekat ENSURE služi povećanju relevantnosti kreatora politike kao aktera koji se bave potrebama stanovništva u ruralnim područijima u kontekstu politika EU i evropskog državljanstva. U vremenu kada je povjerenje građana u odlučivanje EU na najnižem nivou, a posebno podrška stanovništva u ruralnim područijima se brzo smanjuje, ovaj projekat ima za cilj razumijevanje evroskepticizma, a zatim izgradnju evropskog pristupa koristeći raspoložive EU demokratske alate, kao i pružanjem novih instrumenata angažovanja svih građana.

Projekat se bavi svakodnevnim pitanjima koja interesuju stanovništvo na ruralnim područijima, kao što su: lokalni razvoj, prekogranična mobilnost poljoprivrednih radnika, sigurnost hrane, itd. Postavljanjem pitanja koja su u fokusu interesovanja stanovništva na ruralnim područijima ovaj projekat može ponuditi odgovore na pitanja kao što su: opadanja podrške EU, evroskepticizma i državljanstva EU u ruralnim područjima. Dugoročni ishod ovog projekta može biti trajno partnerstvo učesnika projekta u okviru mreže ENSURE.

Prvi sastanak licem u lice između partnera održat će se od 18. do 20. oktobra u Slovenskoj Bistrici. Domaćin – Razvojni informativni centar Slovenska Bistrica je planirao mrežne sesije, informativne radionice i radionice za upravljanje projektima.

Molimo vas da pratite našu FB stranicu: https://www.facebook.com/ensurenetwork/

Projekat sufinansira Evropska unija u okviru Programa Evropa za građane.