UPRAVA JAVNIH RADOVA U KOLAŠINU: projekti vrijedni preko 4 miliona eura

04.02.2020 Uprava javnih radova u Kolasinu

Ovogodišnjim Kapitalnim Budžetom Vlade Crne Gore, koji se realizuje preko Uprave za javne radove, opredijeljeno je skoro 4 miliona eura za projekte na području kolašinske opštine. Dodatna sredstva, u zavisnosti od dinamike realizacije projekata biće na raspolaganju i to iz kreditnih aranžmana. Pored nastavka kapitalnih turističkih projekata na Bjelasici, ulagaće se u komunalnu i saobračajnu infrastrukturu.

To je dogovoreno na radnom sastanku Milosava Bulatovića, predsjednika kolašinske opštine sa saradnicima i Rešada Nuhodžiča, direktora Uprave za javne radove.Nakon dosadašnjih ulaganja u Ski centar Kolašin 1600 koji su iznosili 17 miliona eura,potpisani su ugovori o projektovanju i izgradnji još jedne žičare-šestosjeda i ski staza koje će povezati Ski centar Kolašin 1600 i Ski centar Kolašin 1450 a ukupna vrijednost tih projekata je 10,8 miliona eura.Žičara i ski staze su trenutno u fazi pripreme tehničke dokumentacije a radovi će početi nakon revizije projekata.Proteklih mjeseci je radjeno na podizanju potpornih zidova i modernizaciji puta izmedju dva Ski centra a posao koji je realizovan u dvije faze, koštao je 900.000 eura.

Na sastanku je potvrdjeno raspisivanje javne nabavke za projektovanje i izgradnju višeetažne garaže na Ski centru Kolašin 1600.Na ovaj način će se riješiti problem parkiranja jer dosadašnji kapaciteti su se pokazali nedovoljni za očekivane skijaške posjete ovome centru.Višeetažna garaža će arhitektonski biti uklopljena u okolni planinski ambijent.Sve su ovo investicije koje šire turističku ponudu sjevera Crne Goe a samim tim i Kolašina i stvaraju mogućnosti za otvarane novih radnih mjesta.

Ovogodišnja ulaganja Uprave javnih radova, predvidjaju unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture.Planirana je rekonstrukcija dijela pruge i tunela na dionici Kos – Trebješica kao i priprema i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje voda i kanalizaciona mreža.Potpisanim ugovorom izmedju opštine Kolašin i Uprave za javne radove, obezbijedjeno je 300.000 eura za projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica za šta će kompletnu tendersku proceduru sprovesti opština Kolašin.

Milosav Bulatović, predsjednik kolašinske opštine je insitirao da se što prije započne sa realizacijom projekta vještačkog osnježivanja skijaških staza.Prenio je zaključke sa nedavnog sastanka sa turističkom privredom kao i opštu ocjenu da se ne pamti ovako loš turistički januar.Dogovoreno je da se zbog aktuelnosti teme i njenog značaja, uz učešće Uprave za javne radove i DOO Skijališta Crne Gore, razmotre najbolja moguća rješenja i što prije započne sa realizacijom.