VIII vanredna sjednica SO

VIII vanredna sjednica SO KL

Nakon uvida u List nepokretnosti sa 16 glasova za i jednim uzdržanim izglasana je Odluka o konstituisanju hipoteke na nepokretnosti koja će biti garancija Ministarstvu finansija, odnosno Vladi Crne Gore da će opština Kolašin vraćati kredit od 5,7 miliona za koji je Vlada izdala garancije.

 

Osma vanredna sjednica SO Kolašin sazvana je po hitnom postupku u skladu sa Pravilnikom o radu skupštine na zahtjev predsjednice Željke Vuksanović.

„U postupku sanacije lokalnih finansija mi smo od Vlade Crne Gore dobili garancije na kredit od 5,7 a ne 7 miliona kako je to odlučila Skupština Crne Gore i u ugovoru koji smo potpisali sa Ministarstvom finansija određeno je da će pored ostalih garancija opština Kolašin izdati Vladi Crne Gore i ugovor o hipoteci, to su takozvane kontra garancije. Ova se hipoteka ne konstituiše kao garancija Erste banci kod koje se zadužujemo nego kao garancija, četvrta po redosljedu, Ministarstvu finansija, odnosno Vladi Crne Gore da ćemo mi vraćati ovaj kredit. U tom smislu je i sazvana ova sjednica jer smo sve ostale, čak tehničke detalje završili i predali dokumentaciju, sklopljen je Ugovor sa Ministarstvom finansija, sklopljen je Ugovor sa Erste bankom, još ovaj uslov da se ispuni i nadam se da više neće biti nikakvih prepreka sa realizaciju ovoga kredita. Mi ćemo ovim kreditom, koji ćemo vraćati 15 godina, reprogramorati dugove, osloboditi budžet i početi zakonito da poslujemo. S obzirom da smo dobili garanciju na kredit od 5,7 miliona nećemo moći da uradimo sve po sanacionom palnu, nego ćemo u tom dijelu da tražimo druga rešenja“, kazala je Vuksanović.

Odbornik Demokrata Vladimir Martinović je tražio da se precizira koje parcele će biti date pod hipoteku, kao i šta je to što će se uraditi prvo u narednom periodu i kada se očekuje realizacija kredita? Kako bi odbornici izvršili uvid u List nepokretnosti zemljišta koje se daje pod hipoteku Martinović je tražio pauzu od 15 – tak minuta.

Predsjednica Vuksanović je obrazložila da je u pitanju „List Nepokretnosti zemljište knjiženo u listu nepokretnosti 44 KO Drijenak površine 209,627 m², s tim da je oko 60.000 m² od ove imovine već opterećeno hipotekom kad je uziman kredit kod Hipo alpe adria banke koja je zbog nevraćanja kredita raskinula ugovor.“

„Kada je u pitanju razblokiranje računa, prvo će biti plaćanje onoga što je na blokadi, nakon toga će se vratiti dugovi onima kojima smo odavno dužni a nijesu blokirali račun, nakon toga redom će ići po sanacionom planu. Što se tiče isplata zarada, izvršna vlast još nije oko toga napravila plan, jer plan koji smo prije imali je bio da se isplati sve što smo dužni, napravićemo plan i sigurno ćete biti obaviješteni o tome“.

Predsjednica nije mogla dati precizan odgovor kada se očekuje realizacija kredita, jer se mogu očekivati još neka tehnička pitanja koja je potrebno riješiti u cilju realizacije kredita.

Sjednici je prisustvovalo 17 odbornika, dok odbornici DPS –a i Grupe građana nijesu prisustvovali današnjoj sjednici.