Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kolašin

17.05.2017 Zaprasivanje komarac

Obavještavamo građane, posebno pčelare kako bi mogli zaštiti svoje košnice, da ćemo dana 30.08.2019 u večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji Opštine Kolašin.

U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu bićete blagovremeno obaviješteni.

Akcija će se izvoditi sa zemlje, preparatom koji nema štetno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Takodje, želimo da napomenemo da zaprašivanje komaraca nema efekta kada je temperatura ispod 19 ̊C, odnosno preko 30 ̊C, pa s tim u vezi moramo se pridržavati temperaturne skale za područje opštine Kolašin i prema istoj napraviti plan rada i mapiranje kada su komarci najaktivniji, a sam postupak zaprašivanja najefikasniji.

                                                                                              

Sekretarijat za zaštitu životne sredine