Završena obuka za otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži

07.12.2021 obuka vodovod

Radnici vodovodnog preduzeca u Kolasinu zavrsili su desetodnevnu obuku za otkrivanje kvarova na vododovodnoj mrezi u okviru projekta koji finansira Evropska unija.

Cili obuke bio je da se, pored pasivne kontrole koja podrazumijeva popravku vidljivih curenja, pristupi aktivnoj kontroli, odnosno kontinuiranom pracenju i smanjivanju gubitaka traganjem za neprimijecenim curenjima kako bi se smanjili gubici vode.

Obuka je organizovana u okviru projekta “Unapredjenje upravljanja vodosnabdijevanjem u urbanim i ruralnim dijelovima opstina Kolasin i Rogatica” kojeg finansira EU u iznosu od oko 487.000,00 EUR, a implementira Opstina Kolasin u saradnji sa Opstinom Rogatica.