Rekonstruisan put ka Brezi

05.12.2018 rekonstruisan put ka brezi

Mehanizacija Komunalnog preduzeća je završila rekonstrukciju puta ka Brezi, pored kasarne,tako da se i ovom dionicom može bezbjedno prolaziti automobilima.

Prema riječima Milivoja Bulatovića, direktora DOO Komunalno, proširena je saobraćajnica dijelom imovine koju je ustupila Vojska Crne Gore, tako da se put „udaljio“ od rizičnog klizišta. Gradjevinska intervencija na putu je izvršena na dionici od 80 metara.

Na ovaj način je riješen problem komunikacije ka prigradskom naselju Breza i ka Spomen kompleksu koji se nalazi iza kasarne. Do sada je korišćena saobraćajnica pored Pazarišta koja je zbog uspona i sniježnih nameta često zimi blokirana.

U lokalnoj upravi rade i trajnom rješenju klizišta pored rijeke Svinjače koje je i izazvalo probleme na saobraćjajnici prema Brezi. Ljiljana Rakočević, sekretarka Sekretarijata za urbanizam i uređenje prostora da su nakon donošenja Rješenja o zabrani saobraćaja na ovoj dionici, intezivirali poslove kako bi se trajno saniralo klizište pored Svinjače.

Rijeka je pokrenula kosinu tokom velikih kiša. Stručne ekipe su obišle teren i radiće se projektna dokumentacija koja će obuhvatiti hidritehniku, odnosno kanalisanje rijeke, geotehniku i statiku. Uporedo smo vodili razgovore i sa Ministarstvom odbrane koje je pokazalo razumijevanje za potrebe gradjana Kolašina i ustupilo nam dio parcele kuda smo privremeno izmjestili saobraćajnicu. Za trajnu sanaciju je potrebno vrijeme i već smo napravili kontakte sa Direkcijom javnih radova, istakla je Ljiljana Rakočević.

05.12.2018 rekonstruisan put ka brezi 2