Bulatović i Vuković potpisali ugovor: Gradski arhitekta iz Podgorice će pomagati Kolašinu

05.04.2019 Bulatovic i Vukovic potpis ugovora

Ivan Vuković gradonačelnik Podgorice i Milosav Bato Bulatović, predsjednik Kolašina, potpisali su ugovor kojim se poslovi koje radi Gradski arhitekta u Podgorici, stavljaju na raspolaganje kolašinskoj opštini.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata Gradski arhitekta iz Podgorice će davati saglasnosti na idejna rješenja javnih prostora, provjeravaće usaglašenosti idejnih rješenja sa urbanističkim projektima, propisivaće smjernice za spoljni izgled objekata, davaće saglasnosti za spoljni izgled privremenih objekata i izradjivanje projektnih zadataka za urbanističke projekte.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković,je kazao da je siguran da će ovakvih inicijativa biti još jer Glavni grad ima više mogućnosti od ostalih da pomogne razvoj Kolašina.

Ovo je jedan od načina da vam pomognemo.Kao glavni grad, stojimo Vam na raspolaganju, kako kroz ono što su naši institucionalni kapaciteti, tako i kroz mogućnost da u jednom dijelu i finansijski participiramo u realizaciji određenih projekata kazao je Vuković.

Milosav Bato Bulatović, predsjednik Kolašina je podsjetio da se u ovom gradu realizuju veliki državni projekti koji otvaraju vrata razvoju Kolašina.

Shvatamo da samim tim imamo i veliku odgovornost i obavezu da budemo spremni da na sve te procese adekvatno odgovorimo.Moramo sa pozicije lokalne uprave voditi računa da nas taj ubrazi razvoj ne pretekne.Sa pozicije infrastrukture moramo imati spremnu platformu kojom ćemo sačekati investitore.Kada se okončaju radovi na auto putu, bićemo i fizički bliži Podgorici.Dosta naših sugrađana će iz Kolašina putovati u Podgoricu da rade i vraćati se u Kolašin.Razvoj Kolašina će zahtijevati i dolazak kadrova iz Podgorice.Zbog svega toga moramo se bliže povezati,kazao je Bulatović.