Deveta sjednica SO

deveta sj so 04 12 2015

Deveta sjednica lokalnog parlamenta opštine Kolašin protekla je u raspravi o Odluci o završnom računu budžeta za prošlu godinu i o Sanacionom planu.

Na predlog DPS-a parlament je usvojio tri zaključka i to da otpremnine za radnike Centra za kulturu, umjesto 2.000 eura shodno zakonu o minimalnim otpremninama, dobiju iste otpremnine kao i zaposleni u lokalnoj upravi, kojima je predviđena isplata između 12 do 15 bruto zarada. Takođe usvojen je i zaključak da se radnicima koji su bili u štrajku više od 130 dana isplate zarade za vrijeme dok je trajao štrajk, s obzirom da je Zakonom o radu propisano da je isplata zarada u diskreciji poslodavca. Na kraju usvojen je i zaključak da se radnicima koji su dobili obavještenje  o prestanku radnog odnosa i poslati kući bez otpremina nađe rješenje u skladu sa zakonom kako bi i oni dobili neku naknadu, kao i da se status tih radnika  rješava kroz sistematizaciju.

Ipak, ta tri zaključka su donešena u skladu sa četvrtim zaključkom, a to je da se formira radna grupa koja će da ispita mogućnost realizacije prva tri zaključka i upoznati parlament na sledećoj sjednici, odnosno prva tri zaključka se ne mogu ispuniti ukoliko radna grupa ne stvori uslove za njihovu realizaciju tj., dodatno kreditno zaduženje u iznosu od 1.3 miliona eura. 

Obiman Sanacioni plan, između, ostalog predviđa i kako će biti utrošeno 5, 7 miliona eura kredita, koji je Opština nedavno dobila, ali i na koji način će se smanjiti javna potrošnja, kroz racionalizaciju u lokalnoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama.

Odbonica DPS Marta Šćepanović optužila je  izvršnu vlast za nerad i kazala „da bi kredit bio mnogo ranije realizovan da je Sanacioni plan dostavljen ministarstvu finansija na vrijeme, a ne krajem septembra“. Predsjednica opštine Željka Vuksanović je takve tvrdje nazvala neistinama i kazala da je još u aprilu ministarstvo imalo taj dokument.

Odbornici DPS  nazvali su nehumanim odnos aktuelne vlasti prema zaposlenima iz organa lokalne uprave, kojima je predsjednica Opštine Željka Vuksanović nedavno uručila obavještenja o prestanku radnog angažmana, zbog toga što je Upravna inspekcija utvrdila da nijesu po zakonu primljeni u radni odnos.

Odbornik Socijaldemokratske partije Bojan Zeković rekao je da su „navodni predstavnici radnika u proteklom periodu bili sramno zlopupotrebljni.“

„Pozivali ste ljude da ne rade, a danas kada imaju posledicu tog nerada, vi tražite da ih oni koji rade plate, a istovremeno tražite da se smanje rashodi. Tražite smanje rashoda, a, povećanje otpremnina“, kazao je on. Odbornik SDP je, ipak, izrazio zadovoljstvo činjenicom da se opozicija vratila u parlament i pohvalio njihovu aktivnost na sjednici.

Prema odluci o završnom računu budžeta za prošlu godinu,  početno stanje konsolidovanog računa trezora za prošlu godinu je iznosilo 535.195 eura .  Uz to su ostvareni prihodi od oko  2, 42 eura, dok su rashodi iznosili 2, 93  eura . Iz vlasti su napomenuli da su oni odgovorni samo za finasnsijsko poslovanje u zadnjem mjesecu, dok je ostatak godine odgovornost DPS i GB koji su obavljali tada vlast.

Uz zamjerku  što revizor nije prisustvovao sjednici SO, šef odborničkog kluba DPS – a Đorđije Živković kazao je da su “sadašnje obaveze Opštine  na nivou 12 miliona eura, što je značajno više u odnosu na dan kada konstituisana aktuelna vlast.“

„Riječ je o preko 3 miliona eura više, a to može da ugrozi održivost lokalnih finansija i Sanacioni plan će biti neodrživ, s aspekata  stanja duga. Revizor je imao pozitivno mišljenje s rezervom. Nije imao podatke o visini vrijednosti sudskih sporova, koje mogu da učine javne finansije „ranjivim“. Njihov ishod nije planiran, a on može značajno da utiče na rashode“,  kazao je Živković.