Dnevni boravak za stare biće završen u narednoj godini

22.10.2018 Dnevni boravak za stare

Briga za socijalno ugrožena lica kao i djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju,biće jedan od prioriteta lokalne vlasti u predstojećem periodu.To je potvrdjeno i na radnom sastanku kod predsjednika opštine Milosava Bata Bulatoviću kojem su prisustvovali Sonja Damjanović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, Duško Šćepanović, rukovodilac područne jedinice u Kolašinu, Ivana Šukovič,načelnik Direktorata za razvoj i usluge u Ministarstvu rada i socijalnig staranja kao i Jovana Cerović, savjetnica u Ministarstvu.

Dogovoreno je da opština do 15 novembra obezbijedi prostor za Dnevni boravak za stare kojeg će rekonstruisati i opremiti Ministarstvo rada i socijalnog staranja.Ministarstvo će finansirati i ponudu koju će nuditi Dnevni boravak za stare – jedan topli obrok. bezalkoholna pića, društvene igre…

Opština će pomoći i roditeljima koji svoju djecu za smetnjama i teškoćama u razvoju prevoze do Dnevnog centra u Mojkovcu.

U Kolašinu trenutno četiri geronto domaćice brigu posvećuju starim licima koji ih je oko 40 a razmotriće se i mogućnosti da se geronto zaštita obezbijedi starim licima i u prigradskim naseljima.