Donacija sadnica

Nevladina organizacija “INFO SPORT CG” iz Bara danas je Opštini Kolašin donirala 30 sadnica bora koje su zasađene na gradskom šetalištu. Ova NVO se već duži niz godina bavi realizacijom projekata iz oblasti sporta, kulture, ekologije i humanitarnih djelatnosti. 

Petogodišnje sadnice su obezbijeđene iz rasadnika Uprave za šume, a zasadili su ih radnici preduzeća Komunalno doo Kolašin. 

Opština Kolašin se posebno zahvaljuje koordinatoru akcije “EKO parkovi Djece sjevera Crne Gore”, prof. Miodragu Banoviću.