Etno kamp – Kolašin 2015

etno k 1

U organizaciji Centra za kulturu Kolašin, KUD- a „Mijat Mašković“, CIRTIP-a – Kolašin, a uz pomoć Ministarstva kulture Crne Gore, po prvi put u istoriji crnogorskog izučavanja tradicije od 1-6. avgusta organizovan je naučni “ Etnokamp – Kolašin 2015.“

 

Cilj kampa je bio višestruk: na prvom mjestu obilazak terena i razgovor sa mahom starijim mještanima kako bi se zabilježile tradicionalne igre i pjesme, ali i običaji, porodične priče i legende, a onda i naučni pristup srodnim temama kroz predavanja i radionice eminentnih stručnjaka iz zemlje i regiona.

Idejni tvorci i rukovodioci kampa su direktor Centra za kulturu Branislav Jeknić i umjetnički rukovodilac našeg KUD-a spec. Davor Sedlarević. Mentor kampa bila je dr Zlata Marjanović. Kako je istaknuto u uvodnim predavanjima Sedlarevića, ideja za Etnokamp potekla je na osnovu kikindskog kampa koji traje već 14 godina, i čiji je on bio polaznik i kasnije, predavač. O važnosti istraživanja i iskustvima iz Kikinde govorio je spec. Igor Popov, jedan od osnivača projekta, rukovodilac ADZNM „Gusle“ i istaknuti terenski istraživač, kazavši da je kolašinski kamp odlična ideja i baza za naučni pristup tradiciji te da bi šira javnost trebalo da shvati da je riječ o presudnoj temi za nacionalni identitet, ali i za folklorno stvaralaštvo. Popov je, takođe, na Otvorenom danu igre 5. avgusta održao predavanje o svom spec. radu na temu igara iz Banata i Pomorišja koje je i demonstrirao u igračkoj sali pokazujući veliku igračku virtuoznost. Snimci sa terena koje je prikazao privukli su ogromnu pažnju gledalaca.

etno k 2Dr Zlata Marjanović koja važi za najvećeg istraživača crnogorske muzike u novijoj istoriji, govorila je o knjizi „Pjesme dalmatske iz Boke“ koja je, u njenoj saradnji sa dr Jakšom Primorcem izdata i premijerno prikazala zapise Ludvika Kube iz Boke, što samo po sebi predstavlja nemjerljiv doprinos izučavanju crnogorske muzike. Prezentacija je propraćena zvučnim snimcima prema originalnim zapisima koje je dr Marjanović obradila sa svojim učenicima i nesebično podijelila sa slušaocima. Isto tako, na radionicama pjevanja, naučeno je nekoliko pjesama iz zemlje i regiona. Tzv. „pjevačke radionice“ imale su veliku posjećenost i dr Marjanović je istakla da joj je bilo zadovoljstvo raditi sa studentima i polaznicima kampa iz Kolašina.

Prof. Predrag Šušić je predavanjem na temu bokeške igre i nošnje bacio novo svijetlo na primorsku igračku tradiciju uz argumentovane primjere i bogat dokumentarni arhiv. Na sceni, na vrlo kreativan način, uveo je polaznike u karakter primorskog plesa dokazujući da te igre uopšte nijesu jednostavne i da traže punu posvećenost, kako u tehničkom tako i u duhovnom kontekstu.

Ana Stojanović, čija master tema na Choreomundus – International master in Dance knowledge, practice and heritage u Norveškoj istražuje kontekst pjesme „Od Vardara pa do Triglava“, svojim predavanjem je skrenula pažnju na nove istraživačke pravce. Eksperimentalnim pristupom 1-og avgusta uveče, u lokalnom Caffe- u Balkan DJ je u program uvrstio pomenutu pjesmu, a ekipa je snimila reakciju posjetilaca. Istraživački tim se zahvaljuje vlasnicima caffe-a na razumijevanju.

etno k 3Spec. Davor Sedlarević je objasnio viziju kampa koju je u saradnji sa Jeknićem koncipirao prije par godina. Održao je predavanje o nedoumicama u shvatanju crnogorske igre i promovisao terenske upitnike polaznicima kampa. Poslednjeg dana je, uz saradnju sa članovima KUD-a „Mijat Mašković“, na interaktivan način zainteresovane uveo u svijet igara i pjesama iz okoline Kolašina.

Dr Vesna Karin je direktno iz Francuske sa naučnog skupa o Labanotaciji (sistem zapisivanja pokreta) održanog u gradu Turu, došla u Kolašin i premijerno učesnicima podijelila svoja iskustva sa tog simpozijuma. Takođe je govorila o svom doktoratu na temu plesova Dinaraca u Vojvodini, što je kasnije prektično demonstrirala na sceni. Ona je istakla da je kolašinski kamp pravi način da se unaprijedi istraživanje na polju crnogorskih igara, povežu istraživači i podržala projekat učestvujući i u terenskom radu u selu Mrtvo Duboko.

Spec. Ana Ćirić je igre okoline Pirota prikazala prvo kroz zanimljivu prezentaciju, potkrijepljenu terenskim snimcima, a potom i na sceni praktično uz zadovoljstvo igrača koji su uživali u temperamentnim pokretima i melanholičnim melodijama. Ona je predstavlila novi talas mladih stručnjaka koji sa pravom zaslužuju da im folklorna javnost da više prostora.

Mr muzike Dobrila – Boba Popović, u svojstvu muzičara je objasnila nastojanja i proces očuvanja nematerijalnog nasljeđa kroz praktične primjere.

etno k 4Istraživačkim radom obuhvaćeno je 8 sela (Bistrica Moračka, Crkvine, Mioska, Liješnje, Mrtvo Duboko, Trebaljevo, Rijeka Mušovića i sabor na Ružici) i dio grada Kolašina. Intervjuisano je 27 kazivača/ica,snimljeno mnoštvo neformalnih grupa na saboru, i snimljeno preko 210 GB audio – vizuelne građe koja čeka na arhivaciju. Učesnici kampa i istraživanja su bili studenti sa FMU u Beogradu: Nikola Zekić, inače podgoričanin, i Jelena Joković (klasa dr Selene Rakočević); banjalučkog Univerziteta: Anđela Lambeta i Olga Marković (klasa dr Dragice PanićKašanski); mlada istraživačica paštrovske igre Mila Medin i doktorand na beogradskom FMU Martina Karin. Pored volontera iz Kolašina, draž terenskog rada osjetile su naše Danica Šćepanović i Marija Bubanja, a kontakt sa određenim kazivačima su uspostavili Ksenija Bukilić, Niša Bulatović, Dragana Šćepanović i nastavnik Vladislav Medenica koji je i sam dao veliki doprinos i praktičnim izvođenjem starih pjesama. Koordinator u organizaciji bio je Nikola Todorović.