Etno kamp Kolašin predstavljen u Kikindi

02.08.2016 Etnokamp

Na jubilarnom petnaestom „Etno-kampu“ koji se održava u Kikindi i koji okuplja najeminentnije stručnjake za ples i pjesmu, ove godine su predstavljeni rezultati prvog kolašinskog „Etnokampa“, održanog prošle godine.

02.08.2016 Etnokamp 3Prezentaciju je održao spec. Davor Sedlarević i tom prilikom ukazao na značaj sakupljačkog i istraživačkog rada na polju nematerijalnog nasleđa, kao i na važnost stručnog i iskrenog odnosa prema tradicionalnim plesovima i pjesmama. On je opisao svoje motive i ideje o osnivanju kampa, istakavši pri tom značaj kikindskog kampa koji je i bio model za projektnu ideju. Takođe, izražena je zahvalnost ADZNM „Gusle“ iz Kikinde, direktoru Zoranu Petroviću te specijalistima Igoru i Magdaleni Popov, rukovodiocima u „Guslama“, na svesrdnoj pomoći tokom realizacije ovog zahtjevnog projekta. Govoreći o rezultatima, analizi i planovima, Sedlarević je sumarno prikazao i dosadašnje, kako lične, tako i zajedničke rezultate istraživanja. Tako je navedeno da je od nekadašnja dva ili tri tradicionalna plesa zabilježena u knjigama, taj broj, zahvaljujući terenskom istraživanju, narastao na 39, od kojih neki plesovi još nijesu do kraja rekonstruisani. Broj pjesama zabilježenih u literaturi o Kolašinu i okolini je preko šezdeset, te se već sa pravom može reći da je ideja istraživačkog rada u KUD-u „Mijat Mašković“ i Etnokampu bila pravi potez.

02.08.2016 Etnokamp 2Posebno je naglašena važnost pomoći direktora Centra za kulturu Kolašin, Branisalva Jeknića, bez čijeg udjela kamp zasigurno nikada ne bi bio realizovan, kao i članova kolašinskog KUD-a koji su znijeli najveći teret revitalizacije plesova i pjesama najviše kroz scenska djela. Istaknuta je i važnost saradnje sa etnomuzikološkim i etnokoreološkim katedrama u Banja Luci i Beogradu, dr Dragici Panić Kašanski i dr Seleni Rakočević, koje već drugu godinu šalju svoje studente u Kolašin, na čemu im je posebno zahvaljeno.

U praktičnom dijelu kampa Davor Sedlarević je demonstrirao dio starih plesova iz kolašinskog regiona, većinom sa seoskog područja. Ove godine i profesor Predrag Šušić, rukovodilac FA „Nikola Đurković“ iz Kotora, istraživač bokeške tradicije i predavač na kolašinskom kampu, predstavio je i nekoliko plesova iz Boke. Učesnici radionice bili su polaznici kampa – studenti i profesori, kao i članovi ADZNM „Gusle“, koji su istakli da su imali posebnu priliku da se susretnu za raznolikim plesovima primorja i nekadašnjih Brda Crne Gore. Stvorena je nova slika o tzv. istinitoj tradiciji, to jest plesovi su izvođeni autentičnim igračko-muzičkim stilom, onako kako su zabilježeni u narodu. Različitost plesnih i muzičkih karakteristika Boke i kolašinskog kraja po prvi put je prikazana na nekom ovako renomiranom skupu van granica Crne Gore. Stručan pečat ovim radionicama dali su upravo Šušić i Sedlarević koji se profesionalno bave istraživačkim radom i nesebično su podijelili svoja saznanja kamperima.

Ovo gostovanje u Kikindi bilo je na neki način i najava kolašinskog kampa koji će se održati od 1-7. avgusta sa zaista raznolikim aktivnostima, od predavanja, preko terenskog rada i arhivacije, pa do plesnih i pjevačkih radionica. Sve ove aktivnosti biće besplatne za zainteresovane članove lokalne zajednice kao i zainteresovane građane cijele Crne Gore.