FORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU PROGRAMA KONTROLE POPULACIJE PASA

25.02.2020 Psi lutalice

Rješavanje problema pasa lutalica na području opštine, dobio je još novu organizacionu formu u opštinskoj administraciji. Formirana je radna grupa za izradu programa kontrole populacije pasa.

Kako nam je kazao Mile Glavičanin, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, radnu grupu je imenovao predsjednik opštine i čine je predstavnici organa i služni lokalne uprave,nevlasinog sektora i veterinarskih ambulanti u Kolašinu.

  • Zadatak radne grupe je da pronadje model održivog upravljanja populacijom pasa u lokalnoj zajednici.Da dodjemo do načina humanog zbrinjavanja uličnih pasa i to u skadu sa domačim propisima i medjunardnim standardima iz oblasti zaštite i dobrobiti životinja.Na prvom sastanku radne grupe smo evidentirali aktuelne probleme i konstatovali da je ovaj problem decenijama zapostavljan.Konstatovali smo da postoji nehumani odnos prema nezbrinutim životinjama, nedgovoran odnos vlasnika pasa koji tako dospijevaju na ulice i druge javne površine.Posledica toga je nekontrolisano razmnožavanje pasa koji tako brojni lutaju ulicama gdje se dešavaju primjeri njihove agresivnosti prema čovjeku, naglasio je Glavičanin.

On je podsjetio da su zbog ujeda pasa sudske troškove plaćali i opština Kolašin i Komunalno preduzeće.Kada se prikupe informacije i analize, počeće se sa kratkoročnim i dugoročnim mjerama.Kratkoročni cilj je stvaranje uslova za uklanjanje nezbrinutih pasa sa javnih površina, na human i održin način, uz poštovanje njihove dobrobiti.Dugoročni cilj je sprečavanje izvora problema a to je da vlasnički pas ne može dospjeti na ulicu.