KOLAŠIN BIO DOMAĆIN MEDJUNARODNOG NAUČNO-STRUČNOG SKUPA „GRADJEVINARSTVO , NAUKA I PRAKSA“:136 radova, 338 autora, 24 države….

14.03.2020 GRADJEVINARI publika

Ovaj Skup će nam kao i do sada, donijeti savremene tokove duhovne i materijalne kulrure graditeljstva. U vremenima kada se vrijedja javni moral u medijima, u urbanom razvoju, u investicjama, moramo snagom uma širiti kulturu graditeljstva. To nam je imperativ zbog dostojanstva nas samih i generacija koje dolaze, istakla je Marina Rakočević, dekanica Gradjevinskog fakulteta na otvaranju Medjunarodnog naučno-stručnog skupa „Gradjevinarstvo, nauka i praksa“ koji se održava sedmi put.

Dekanica Rakočević je naglasila da su ih ovoga puta okupile različite stručne teme. Autoritet skupa koji je okupio preko 350 učesnika sa različitih medjunarodnih, potvrdjuje i činjenica da će na njemu biti predstavljeno 136 radova od 338 autora iz 24 države.

14.03.2020 GRADJEVINARI Marina Rakocevic Dekaniica

  • Hoćemo da širimo graditeljsku kulturu, jer graditeljstvo ostavlja trag u vremenu i prostoru.Mi trasiramo puteve ukrštamo ljudske potrebe mostovima, podižemo višespratnice, polažemo krovove.Naša dostignuća će cijeniti buduće generacije i prema njima moramo biti odgovorni, istakla je Rakočevićka.

Srdjan Laković, predsjednik Inžinjerske komore Crne Gore je kazao da je Inžinjerska komora sa svojom Strukovnom komorom gradjevinski inžinjera,postalo suorganizator ovoga značajnog dogadjaja koji povezuje nauku i struku i promoviše Crnu Goru u ovoj oblasti.

  • Ovakva vrsta komunikacija je neophodna da bi se došlo do pravih inžinjerskih rješenja, da bi se kroz edukativni proces osnažilo inžinjerstvo.Upravo su inžinjeri ti koji ovaj svijet oblikuju po mjeri sve zahtjevnijeg čovjeka a greške su nedopustive, naglasio je Laković.

Generalna direktorica Direktorata za gradjevinarstvo, Tatjana Vujošević, kazala je da je Minstarstvo održivog razvoja i turizma, tradicionalni partner ovoga Skupa.Ona je podsjetila da se intezivno radi na inoviranju tehničkog zakonodavstva.

  • Na osnovu smjernica koje su pripremili eksperti iz Crne Gore, donose se pravilinici za različite vrste gradjevinskih konstrukcije.Institut za standarizaciju je u saradnji sa Gradjevinskim fakultetom i Inžinjerskom komorom Crne Gore, usvojio svih 58 djelova eurokodova na crnogorskom jeziku sa nacionalnim aneksima i intezivno se radi na obuci inžinjerskog kadra za primjenu eurokodova,istakla je Vujoševićka.

Učesnik Medjunarodnog naučno-stručnoh skupa „Gradjevinarstvo, nauka i praksa“ je pozdravio i Milosav Bulatović, predsjednik opštine.On je istakao uvjerenje da će se Kolašin pokazati kao dobar domaćin i da je za ovaj grad višestruko značajno da se u njemu organizuju ovako reprezentativni skupovi.

14.03.2020 GRADJEVINARI Bato govori

  • Kolašin je grad u kojem se gradi mi u kojem će se tek graditi.Vjerujem da će se sve nove tehnologije koje promoviše Medjunarodni stručno-naučni skup „Gradjevinarstvo, nauka,praksa“, u budućnosti biti primjenjene na kolašinskim gradilištima.Sa pozicije lokalne uprave bićemo pravi partneri svim investitorima i graditeljima.Za naš grad je značajano što je ovakav dogadjaj omogućio i kvalitetni popunjenost hotelskih kapacitet, istakao je Bulatović uz uvjerenje da će Kolašin nastaviti da bude domaćin ove manifestacije.

14.03.2020 GRADJEVINARI mazoretke srce

Otvaranje Sedmog Medjunarodnog naučno-stručnog skupa „Gradjevinarstvo, nauka i praksa“, obilježio je nastup mažoretki iz Herceg Novog, KUD-a Mijat Mašković iz Kolašina a Korifej teatar je prikazao svoju pozorišnu predstavu „Žena koja je skuvala svoga muža“.

14.03.2020 GRADJEVINARI KUD