KOLAŠIN SE KANDIDOVAO ZA ORGANIZACIJU MOSI-ja 2021 GODINE

Milan Djukic

Nakon preko tri decenije aktivnog učestvovanja na MOSI-ju, Kolašin se kandiovao za organizaciju ove manifestacije koja je medju najmasovnijim okupljanjima amaterskog sporta u regionu.

Prvi korak u toj proceduri je bio da Skupština opštine donese zvaničnu Odluku o kandidovanju za organizaciju Medju omladinskih sportskih igara. Na sjednici održanoj 7.septembra, donesena je takva odluka kojom je i formalno započela „borba“ za organizaciju MOSI-ja.

Kako je obrazložio Milan Djukić, predsjednik Skupštine opštine, organizacija igara će donijeti brojne benefite gradu i gotovo svim djelatnostima.

  • Radi se o jednoj od najmasovnijih smotri amaterskog sporta u regionu koja sada povezuje tri države – Crnu Goru, Srbiju i BIH-a. Sa svojom turističkom i sportskom tradicijom, Kolašin ima sve preduslove da bude dobar domaćin i organizator. Neophodno je i kompletirati sportsku infrastrukturu koju već imamo i to prije svega u dijelu izgradnje atletske staze, modernizacijom postojećih stadiona i izgradnjom terena za „male sportove“ sa tartan podlogom.

Ova manifestacija, kako je kazao Milan Djukić, nastavila da promoviše Kolašin kao centar sportskog turizma. Zbog toga se očekuje podrška nadležnih državnih institucija jer bi ovo bilo prvi put da Kolašin dobije organizaciju MOSI-ja dok je većina gradova iz Crne Gore,koji učestvuju na igrama, već bila organizator MOSI-ja.