Kolašin u doba knjaževine i kraljevine Crne Gore

KL u doba knjaževine 1

Izložba „Kolašin u vrijeme knjaževine i kraljevine Crne Gore“ autora Branislava Jeknića otvorena je u Centru za kulturu u Kolašinu.

Kustos Zavičajnog muzeja Draginja Kujović je kazala da je „izložba skup određenog broja reproduktivnih fotografija, dokumenata, grafičkih prikaza i objavljenih tekstova koje je autor prikupio i izvršio sistematizaciju sabrane građe po oblastima i hronološki prezentovao na četrdeset panoa. Izložba obuhvata period od sredine XIX vijeka do 1913.godine, kada je kralj Nikola u Kolašinu dočekao Crnogorsku vojsku prilikom njenog povratka iz Drugog balkanskog rata i bitke na Bregalnici.“

Direktor Državnog arhiva Crne Gore Stevan Radunović je kazao da je „zadovoljstvo da smo u prilici da vidimo da se neko dosjetio da ta dokumenta koja se nalaze u Državnom arhivu da ih prezentuje na određeni način. Da bi se dobila jedna ovakva izložba trebalo je pregledati veliku količinu arhivske građe koja govori o temi koju autor želi da prezentuje. Autor je uspio da pokaže prošlost Kolašina u jednom dosta dugom vremenskom periodu, da prikaže dokumenta i fotografije koje svjedoče o tome. Ja imam želju i potrebu da mu na uloženom trudu i ideji za jedan ovakav projekat i na rezultat toga truda čestitam i izrazim lično zadovoljstvo što imamo priliku da pogledamo taj materijal.“

KL u doba knjaževine 2Uz želju da ovakvih i sličnih projekata bude i u narednom periodu Radunović je proglasio izložbu otvorenom.

Otvaranje izložbe uveličali su članovi pjevačke grupe KUD –a „Mijat Mašković“ iz Kolašina koji su izveli dvije pjesme.