KOMOVI PROGLAŠENI ZA PARK PRIRODE

11.12.2019 Komovi turisti setaju

Prostor planine Komovi koji pripada kolašinskoj opštini proglašen je Parkom prirode. Budući Park prirode Komovi prostiraće se na 6 hektara i obuhvataće katastarske opštine Mateševo, Jabuka, Bare Kraljske i Sunga. Ovo je odlučeno na sjednici SO Kolašin uz ocjenu da će se na ovaj način obezbijediti zaštita ovog prirodnog rezervata i omogućiti održiva turistička eksploatacija.

Predsjednik opštine Milosav Bato Bulatović je kazao da se i na ovaj način potvrduje razvojna strategija Kolašina da se usmjerava ka planinama kao prirodnim, poljoprivrednim i turističkim potencijalima.

  • Odavno smo i sve ćemo intezivnije biti na Bjelasici, krenuli smo ka Sinjavini a evo nam i Komovi postavljaju novu šansu i nove izazove.Odlukom i proglašenju Parka prirode stvaramo mogućnosti da da se zaštiti ovaj originalni i jedinstveni prostor.Sa druge strane se ćemo ga na održiv način turistički koristiti i promovisati.Komovi kao Park prirode će učiniti da saradnja opština koje ga okružuju bude još raznovrsnija i kvalitetnija, istakao je Bulatović.

11.12.2019 Komovi prvi snijeg

Odbornici su prihvatili izmjenu odluke o jednokratnim socijalnim davanjima.Tako će naknada za prvo novoredjeno dijete biti 150 eura, za drugo 200, za treće 250, za četvrto 300, za peto i svako naredno 350 eura.Porodica novorodjenih blizanaca če dobiti 500 eura, dok će se za novorodjene trojke dobiti 1.000 eura.Ovu odluku su svi podržali sa ocjenom da su uslovi za povećanje nataliteta samo jedan činilac da se smanji iseljavanje iz Kolašina.

11.12.2019 SO Kolasin 2

Usvojene su odluke o o novim administrativnim i komunalnim taksama koje će biti na nižem nivou.Nije prihvaćen predlog Demokrata da oni koji se vjenčavaju u Kolašinu budu oslobodjeni taksi za vjenčanje.Iz DPS-a su saopštili da će se njihovi odbornici odreći naknade koja ih sleduje za prisustvo vjenčanju.Odbornica Grupe gradjana, Gospava Vujisić je objasnila da je taksa za vjenčanje neopodna zbog troškova koje imaju matičari jer se vjenčanja sve češće zakazuju van prostorija opštinske administracije a vjenčanja su uglavnom vikendom i praznicima.

11.12.2019 SO Kolasin 1