Konferencija za štampu

konf.za stampu Zeljka V. 28 11 2014

Predsjednica opštine Kolašin Željka Vuksanović obratila se danas novinarima na zakazanoj konferenciji za štampu.

„Mjesec dana od kako sam stupila na funkciju predsjednice opštine sam svakodnevno bila posvećena radu na utvrđivanju stanja finansija opštine koje su nedomaćinskim upravljanjem administracije koja je vršila vlast od 2006. godine do sada dovedene u veoma loše stanje. Smatrala sam da je potrebno da vas i građane upoznam sa situacijom koju sam zatekla“, rekla je Vuksanović.

„Ukupan dug Opštine sa Javnom Ustanovom i preduzećima čiji je ona osnivač iznosi 9 miliona i 200,000,00 eura, što sa kamatama za rate kredita koje iako su dospjele još uvijek nijesu izmirene, kao i sredstvima za izvršenje nakon okončanja sudskih postupaka koji se danas vode protiv Opštine uveliko prelaze 10 miliona. Naglašavam da se radi o iznosu koji je do sada utvrđen. Postoji mogućnost da će se ovaj iznos povećati jer se povjerioci svakodnevno obraćaju sa zahtjevom da se iznađe modalitet za izmirivanje dugova od kojih se neki ne nalaze u zvaničnim knjigama opštine Kolašin. Osnovanost određenih potraživanja o kojima podaci ne postoje ili su nepotpuni će biti  detaljno ispitana u narednom periodu“ kazala je ona.

„Građani treba da znaju da je račun budžeta opštine Kolašin u neprekidnoj blokadi već četiri i po godine i da blokada trenutno iznosi milion i 90 hiljada eura. Dakle, počevši od 2010.godine, cijele 2011., 2012., 2013. i 2014. godine račun je neprekidno blokiran i Opština je funkcionisala van sistema ili izvan zakona. Godinama je lokalna uprava funkcionisala ne poštujući zakone i rasipnički se odnoseći prema novcu poreskih obveznika i zato danas imamo ove posledice. Godinama se uplaćuju samo neto zarade bez obaveznih doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što je takođe suprotno zakonu. U istom periodu kada nijesu uplaćivani doprinosi na zarade zaposlenih trošene su stotine hiljada eura za reprezentaciju a što se u našem slučaju dominantno odnosi na ručkove po kolašinskim restoranima i to reprezentaciju lokalnih funkcionera. Stotine hiljada eura za gorivo, kupovinu novih vozila i slično. Sve vrijeme imamo neprimjereno veliku lokalnu upravu sa javnom potrošnjom koju građani i uništena kolašinska privreda ne mogu da izdrže. Sopstveni godišnji prihodi naše Opštine iznosi oko 1,5 milon eura, onda kad najbolje naplatimo prihode. Poređenjem iznosa sopstvenih prihoda sa dugom od deset miliona dolazimo do porazne činjenice, da je opština Kolašin dužna sedam godišnjih sopstvenih prihoda“.

„Polazna osnova za formiranje vlasti u Kolašinu je bila uvođenje poslovanja u zakonite okvire i ja vam  prenosim čvrstu riješenost da nećemo kršiti zakon i saopštavam da će se poslovanje Opštine obavljati samo preko glavnog računa Trezora, te da se sa takozvanih namjenskih računa neće ni jedan cent potrošiti za redovno poslovanje. Kako bi funkcionisanje Opštine moglo da se vrati u zakonite okvire potrebno je izvršiti deblokadu glavnog računa a to Opština ne može sama da uradi i mi smo za to potražili pomoć Ministarstva finansija. Od Ministarstva finansija dobili smo za sada deklarativnu, ali ja sam ubijeđena da ćemo imati i suštinsku pomoć da opštinu Kolašin vratimo u okvire zakona. Zauzvrat, od nas se očekuje da značajno racionalizujemo lokalnu upravu i ukupnu javnu potrošnju smanjimo do nivoa samoodrživosti. Mi smo  spremni da to uradimo, odnosno mi to moramo da uradimo, jer drugoga rješenja nema.

Naš cilj je da odblokiramo račun opštinskog budžeta kako bi omogućili da Opština ubuduće funkcioniše u skladu sa zakonom.

Prema podacima Zavoda za statistiku u našoj Opštini je trenutno 1288 zaposlenih, od toga 224 zaposlenih u Opštini i javnim preduzećima i Ustanovi čiji je osnivač. Naš cilj je da za godinu dana bude bar 50 zaposlenih manje u lokalnoj upravi a da ih barem toliko više radi u privredi. Ukoliko uspijemo da realizujemo naše planove smatraću da smo postigli izuzetan uspjeh. Time bi označili kraj perioda propadanja i stvorili preduslove za novu fazu razvoja Kolašina“.

Ona je kazala da je preduzele mjere da se zaposleni u lokalnoj upravi počnu obučavati za projekt menadžere i za sačinjavanje projekata kojima će konkurisati kod IPA fondova.

Vuksanovićeva je na kraju iznijela podatke o strukturi dugova u opštini Kolašin.

„Imamo glavnicu kredita 3,5 miliona eura, tu ne ulaze kamate na već dospjele rate, dobavljačima se dužno 758 hiljada eura, za neto zarade u lokalnoj upravi 500 hiljada eura, doprinosi i porezi 965 hiljada eura, za isplate odborničkih naknada 176.713,00 eura, za rad političkih partija 150.000,00 eura, za blokadu 700.000,00 eura, tu se dolazi do cifre 6 miliona 749 hiljada za lokalnu upravu, za JU Centar za kulturu 710 hiljada, s tim da su to podaci zaključno sa septembrom, za JP „Vodovod i kanalizacija“ 640 hiljada eura, tu ima najviše za poreze i doprinose na zarade, JP „Komunalno“, milion i stotinu hiljada eura,  Turistička organizacija 120 hiljada i to je ukupno 9 miliona i 211 hiljada eura“.

Nakon izlaganja predsjednica je odgovarala na novinarska pitanja.