Martinović otvorio radove u ulici Boška Rašovića

Predsjednik Opštine Kolašin Vladimir Martinović danas je otvorio radove na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u ulici Boška Rašovića.

Martinović je tom prillikom istakao, da će realizacijom ovog projekta biti riješen problem izlivanja atmosferskih voda u dijelu naselja koje gravitira prema ulici Boška Rašovića, kao i problem neizgrađene fekalne  kanalizacije.

Takođe, naglasio je da će kroz izvođenje radova na ovoj ulici biti riješen i višedecenijski peoblem otpadnih voda u takozvanom izbjegličkom naselju koje će konačno biti povezano na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu.

Sagledali  smo u potpunosti planirane radove hidrotehničkim projektom i u proteklim danima uspjeli  uraditi i saobraćajni dio projekta kako bi po završetku radova imali ulicu u dužini od skoro kilometar u potpuno novom ruhu.

Radovi će se izvoditi prema Glavnom projekatu izgradnje primarne hidrotehničke infrastrukture na prostoru dijela DUP-a Smailagića Polje i dijela DUP-a Centar – dio ulica Boška Rašovića.

Glavnim projektom obrađena je izgradnja atmosferske kanalizacije za najkritičnije područje oko ulice Boška Rašovića, zatim izgradnja fekalne kanalizacije duž ove ulice, kao i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i izgradnje novih distributivnih i priključnih cjevovoda. Duž bočne ulice koja spaja ulice Boška Rašovića i Milivoja Bulatovića, u kojoj nema postojećih instalacija predviđena je izgradnja novih kolektora fekalne i atmosferske kanalizacije i novih vodovodnih cjevovoda, a obuhvaćena je i izrada priključaka na gradski vodovod i gradsku fekalnu kanalizaciju za sve postojeće i planirane objekte na urbanističkim parcelama koje se nalaze duž ulice Boška Rašovića, ili joj gravitiraju.