Martinović u posjeti Briselu

Predsjednik Opštine Kolašin Vladimir Martinović boravi u Briselu u okviru 18. sastanka Komiteta regiona EU i Crne Gore, koji je formiran odlukom Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i EU. Komitet ima za cilj promovisanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti EU i Crne Gore.

Martinović ima priliku da se susretne sa predstavnicima regionalnih i lokalnih vlasti EU i Crne Gore, kako bi razmijenio iskustva i ideje za unaprjeđenje saradnje i bolje pripreme lokalnih vlasti za budući rad u okviru EU nakon sticanja članstva.

Takođe, Opština Kolašin će na jesen biti domaćin sastanka Komiteta regiona EU i Crne Gore, što će biti prilika za predstavljanje turističkih i kulturnih sadržaja ove opštine, ali i za nastavak jačanja veza sa regionalnim i lokalnim vlastima EU i Crne Gore.

Ova posjeta Briselu predstavlja važan korak u daljem razvoju saradnje i pripreme lokalnih vlasti za buduće članstvo u EU.