MEHANIZACIJA KOMUNALNOG PREDUZEĆA SPREMNO DOČEKALA APRILSKI SNIJEG: očistili gradske ulice i puteve ka selima

01.04.2020 Aprilski snijeg 1

Petnaestak centimetara prvoaprilskog, ali stvarnog, snijega, bio je razlog da se na ulicama od ranih jutarnjih sati pojavi mehanizacija Komunalnog preduzeća. Zimski mjeseci ih nijesu previše uposlili ali proljećni to čine.

Kako nam je kazao Milivoje Bulatović, direktor Komunalnog preduzeča do 7 sati ujutru je očišćen kompletan grad a onda su krenuli ka selima.

01.04.2020 Aprilski snijeg 2

  • Rano smo bili na gradskim ulicama i očistili sve „glavne i sporedne“ ulice Zatim smo krenuli ka selima i mehanizaciju uputili ka Trebaljevu, Blatini, Rogoborama, Drijenku, Gornjem Lipovu. Svi ovi pravci bili su očišćeni do 10 sati. Stalo nam je da svi putni pravci zbog korona virusa budu prohodni. Snijeg trenutno pada manjim intezitetom ail mi pratimo situaciju i spremni smo da ponovo intervenišemo, kazao je Bulatović.

01.04.2020 Aprilski snijeg 3

Na ovaj način je ispunjena i potvrdjena obaveza da sve opštinske službe i javna preduzeća i u uslovima borbe protiv korona virusa, budu organizovane tako da su kvalitetni i pravovremeni servis gradjanima.

01.04.2020 Aprilski snijeg 4

01.04.2020 Aprilski snijeg 5