Obavještenje o izradi Nacrta Odluke o naseljima i granicama naselja u opštini Kolašin

U cilju pripreme, izrade Nacrta Odluke o naseljima i granicama naselja u opštini Kolašin, a polazeći od potrebe da se obezbjedi što veći stepen transparentnosti i omogući učešće, lokalnog stanovništva i izabranih predstavnika u organima Mjesnih zajednica, pozivaju se građani da u pisanoj formi dostave inicijative/sugestije/predloge ili uočene nedostatke, u sada važećoj Odluci o naseljima i granicama područja naselja u opštini Kolašin (“Sl.list RCG –o.p.” br 5/94) na e-mail adrese: kolasin.urbanizam@gmail.com i opstauprava@opstinakolasin.me  i broj telefona 068-051-772.

PREDSJEDNIK

Bakić Petko