OBAVJEŠTENJE

Pozivaju se građani Kolašina do kojih još uvijek nijesu došli popisivači da se obrate na kontakt telefon 068/898-809 kako bi bili povezani sa popisivačima nadležnim za njihovu ulicu ili naselje.

Popisna komisija Opštine Kolašin