Obilježavanje Svetog Save u Kolašinu

26.01.2022 Svetosavska akademija 1

Svetosavske akademije u Kolašinu imaju tradiciju dugu 22 godine, a organizovane su od strane Skupštine opštine Kolašin u saradnji sa Mitropolijom crnogorsko – primorskom, kulturnim i obrazovnim institucijama i organizacijama iz Crne Gore i Kolašina.

Tradicija obilježavanja Sv. Save će se nastaviti, ali ove godine u skladu sa mjerama i ograničenjima od korona virusa kao i preporukama Mitropolije crnogorsko – primorske. Naime, ovim povodom predsjednik Skupštine opštine Kolašin će u dogovoru sa Mitropolijom sredstva u iznosu od 2 000 eura, planirana za svetosavsku akademiju, preusmjeriti za nabavku medicinske opreme Domu zdravlja Kolašin i knjiga za osnovne škole na seockom području opštine Kolašin. Ovaj predlog Mitropolije je u skladu sa prosvetiteljskom misijom Sv. Save koja je ostavila neizbrisiv trag i doprinos obrazovanju i liječenju u srednjem vijeku.

26.01.2022 Svetosavska akademija 2

Uvažavajući predlog i preporuke Mitropolije predsjednik SO Kolašin Milan Đukić je održao sastanke sa direktorom ZU Dom zdravlja Kolašin Milanom Markovićem i direktorima škola sa seockog područja – Jelenom Janković, Sonjom Bulatović, Nikolom Bakovićem i Dušanom Arsovićem. Tom prilikom ih je upoznao sa namjerom Skupštine opštine i Mitropolije da se sredstva za svetosavsku akademiju u Kolašinu ove godine iskoriste za potrebe zdravstvenih i školskih institucija kojima rukovode.

Prema riječima direktora DZ Kolašin ova sredstva će biti utrošena u nabavku nove medicinske opreme kojom će se unaprijediti zdravstvena zaštita naših sugrađana. Direktori škola su se zahvalili i istakli da će sredstva biti iskorištena za nabavku knjiga i didaktičkog materijala za učenike.  

26.01.2022 Svetosavska akademija 3

Predsjednik Skupštine je povodom ovogodišnjeg obilježavanja Sv. Save saopštio:

„U namjeri da kao evropsko i građansko društvo u cjelosti njegujemo kulturno i istorijsko nasleđe, u Kolašinu je uspostavljen višedecenijski kontinuitet svetosavskih akademija. Moram da istaknem da sam kao predsjednik SO u protekle 4 godine imao kvalitetnu i iskrenu saradnju sa Mitropolijom kao i svim akterima na organizaciji svetosavskih akademija, kao uzvišenih svetkovina kulture i obrazovanja koje su u ovom periodu bile lišene svake vrste političkih prizvuka i projekcija. Osnovna ideja ove manifestacija je uvijek bila da kroz kulturnu i obrazovnu funkciju Sv. Sava služi svim generacijama kao primjer uzvišenog intelekta, univerzalne mudrosti i pravoslavne duhovnosti.

26.01.2022 Svetosavska akademija 4

Usled otežanih okolnosti zbog zdravstvenih mjera, ove godine nećemo imati prilike da prisustvujemo uobičajenom kulturno – umjetničkom programu. Međutim, smatrao sam da sredstva Skupštine opštine predviđena za ovu manifestaciju treba iskoristiti na adekvatan način. U dogovoru sa Mitropolijom sredstva predviđena za svetosavsku akademiju biće preusmjerena za nabavku medicinske opreme za kolašinski Dom zdravlja i knjiga za osnovne škole na seockom području. Nadam se da će godina pred nama donijeti bolje zdravstvene prilike u kojima će biti organizovane brojne kolašinske kulturne, obrazovne i sportske manifestacije koje građani Kolašina s nestrpljenjem očekuju.”