Odbori i imenovanja

odbori i imenovanja

Prva redovna sjednica SO Kolašin održana je 09.10.2014.godine. Na dnevnom redu se našla Odluka o imenovanju za izbor predsjednika i članova odbora za Izbor i imenovanje. Za predsjednika odbora za Izbor i imenovanje SO Kolašin izabran je Vladimir Martinović, za članove Odbora izabrani su Petar Keker, Nikola Medenica, Vlahović Gojko i Bulatović Momčilo.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do prestanka mandata Skupštine. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.  Za ovu odluku glasalo je 17 odbornika, niko nije bio protiv, dok je deset odbornika bilo uzdržano. Predsjednik Skupštine je konstatovao da je usvojen predlog o izboru predsjednika i članova odbora za Izbor i imenovanje SO Kolašin.

Odbornik DPS – a Srećko Medenica je kazao da ta Odluka „bode uši, sa 33% mandata imamo jednog predstavnika u komisiji kao SDP sa 3 odbornika i ponovo se osvrnuo na rezultate ponovljenih izbora u Đuđevini. On je rekao da će DPS biti uzdržan od glasanja komisije za Izbor i imenovanja.“

Odbornica SDP –a Željka Vuksanović je kazala da će se Đuđevina pominjati svakako, ali ne po političkoj korupciji već nakon 2 – 3 godine političkog mandata i dodala da tvrdi da nije bilo političke korupcije, kao da su o tom pitanju odlučili mjerodavni organi Crne Gore. Što se tiče sastava odbora, ovo je ispravljanje nepravde“, rekla je ona.

Odbornik DPS –a Đorđije Živković je rekao da je „pristup kako ovoj tako i narednoj sjednici zahtijevao konsultacije na nivou odborničkih klubova da se dogovorimo koji je to princip po kojem ćemo formirati radna tijela“.

Predsjednik Skupštine Aleksandar Dožić je rekao da će za narednu sjednicu biti održan kolegijum na kojem će biti konsultacije.

Odbornik SNP –a Vladimir Martinović je obraćajući se odbornicima DPS rekao da „lično ne smatra da vas boli što ste vi tamo na potpuno demokratski način izgubili odbornika, vas boli to što shvatate ali nećete da priznate javnosti da je proces smjene DPS –a koji je upravo krenuo iz Đuđevine i dodao da će klub odbornika SNP – a jednoglasno podržati predlog Odluke za Izbor odbora za izbor i imenovanje“.

Darko Brajušković je iznio nekoliko konstatacija na temu Đuđevine i smjene vlasti u Kolašinu.