Održan sastanak povodom izrade analize i preporuka za unapređenje organizacione strukture i kapaciteta lokalne samouprave u cilju efikasnije primjene Plana održive urbane mobilnosti

Izrada analize i preporuka za unapređenje organizacione strukture i kapaciteta lokalne samouprave u cilju efikasnije primjene Plana održive urbane mobilnosti bio je povod sastanka predstavnika Opštine Kolašin sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Zajednicom opština Crne Gore. 

Skupština Opštine Kolašin je na sjednici održanoj 28. i 29. juna 2021. godine usvojila Plan održive urbane mobilnosti, koji je izrađen uz podršku GIZ-a, a u partnerstvu sa Zajednicom opština. Time je Kolašin postao jedna od tri opštine u Crnoj Gori koje su do sada donijele ovakav strateški dokument. 

Plan održive urbane mobilnosti Opštine Kolašin treba da stvori uslove za razvoj održivih vidova mobilnosti i uravnotežen tretman svih oblika transporta, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života u opštini. 

Analiza i preporuke su izrađene u okviru projekta „Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ProSUMP)“  koji je dio Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energija, transport i zaštita klime (ORF-ETC), a ima za cilj podršku gradovima Jugoistočne Evrope u jačanju kapaciteta lokalnih samouprava  za sprovođenje mjera održive urbane mobilnosti, koji sprovodi GIZ u ime Vlade Njemačke, a koji je  kofinansiran od strane EU.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a Jasna Sekulović i Stefan Bulatović, predstavnica Zajednice opština Crne Gore Marija Kljajić, potpredsjednici Opštine Kolašin Miodrag Bulatović i Vasilije Ivanović, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Mile Glavičanin i savjetnica za razvoj i implementaciju projekata u Opštini Kolašin, Milosava Bulatović.