07.07.2023

OBAVJEŠTENJE

PRODUŽENA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA RIJEKE MRTVICE SA OKOLINOM

Javna rasprava o Nacrtu odluke i Studije zaštite proglašenja zaštićenog područja rijeke Mrtvice sa okolinom, u organizaciji Sekretarijata za zaštitu zivotne sredine, koja je trajala u periodu od 5.06.2023. do 5.07.2023. godine produžava se još dva mjeseca i trajaće do 05.09.2023. godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: kolasin.urbanizam@gmail.com  ili direktno na arhivu Opštine Kolašin, Buda Tomovića 1, Kolašin.

Sekretarijat će, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine organizovati dodatne javne prezentacije Nacrta odluke i Studije zaštite u mjesnim zajednicama koje gravitiraju predmetnom području predviđenom za zaštitu, i to:

  • Mjesna zajednica Velje Duboko, u prostorijama područne jedinice osnovne škole, dana 21.jula od 9.30-12h
  • MZ Međuriječje, MZ Vlahovići i Bulatovići, MZ Mrtvo Duboko i Granica, u prostorijama osnovne škole “Međuriječje”, dana 28.jula od 9.30-12h

Uvid u dokumentaciju moguće je izvršiti na sajtu https://opstinakolasin.me/oglasna-tabla/ kao i u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine radnim danima od 10-14h.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin