08.11.2022

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, broj 02/18,34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 8 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (Službeni list Crne Gore”- opštinski propisi, broj 12/12) Sekretarijat za finansije imovinu i ekonomski razvoj Opštine Kolašin daje sledeće

O B A V J E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Kolašin je Zaključkom broj 02-6748/2, od 07. 11.2022. godine utvrdio Nacrt odluke o budžetu Opštine Kolašin za 2023. godinu i navedeni Nacrt se stavlja na javnu raspravu.
Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnici Budžeta Opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

                                                              PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 08.11.2022. godine do i sa 23.11.2022. godine.
2. Centralna javna rasprava održaće se u maloj sali Centra za kulturu u Kolašinu, dana 22.11. 2022. godine sa početkom u 10.00 časova.
3. Sa Nacrtom odluke zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za finansije imovinu i ekonomski razvoj – kancelarija broj 16, svakog radnog dana od 11.00 – 13.00 časova i na web sajtu Opštine: www.opstinakolasin.me
4. Primjedbe, predlozi i sugestije do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za finansije imovinu i ekonomski razvoj, na adresu Buda Tomovića bb, Kolašin ili na e-mail: kolasin.privreda@gmail.com

• Zaključak

• Program javne rasprave

• Nacrt Odluke

1 thoughts on “08.11.2022”

  1. Wow, incredible blog format! How long have you ever been blogging for?
    you make blogging glance easy. The total look of your website is fantastic, let alone the content material!
    You can see similar here sklep

Komentariši