08.11.2022

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, broj 02/18,34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 8 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (Službeni list Crne Gore”- opštinski propisi, broj 12/12) Sekretarijat za finansije imovinu i ekonomski razvoj Opštine Kolašin daje sledeće

O B A V J E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Kolašin je Zaključkom broj 02-6748/2, od 07. 11.2022. godine utvrdio Nacrt odluke o budžetu Opštine Kolašin za 2023. godinu i navedeni Nacrt se stavlja na javnu raspravu.
Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnici Budžeta Opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

                                                              PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 08.11.2022. godine do i sa 23.11.2022. godine.
2. Centralna javna rasprava održaće se u maloj sali Centra za kulturu u Kolašinu, dana 22.11. 2022. godine sa početkom u 10.00 časova.
3. Sa Nacrtom odluke zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za finansije imovinu i ekonomski razvoj – kancelarija broj 16, svakog radnog dana od 11.00 – 13.00 časova i na web sajtu Opštine: www.opstinakolasin.me
4. Primjedbe, predlozi i sugestije do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za finansije imovinu i ekonomski razvoj, na adresu Buda Tomovića bb, Kolašin ili na e-mail: kolasin.privreda@gmail.com

• Zaključak

• Program javne rasprave

• Nacrt Odluke

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *