23.03.2018

Na osnovu člana 12. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13) Sekretarijat za uređenje prostora, životnu sredinu i stambeno-komunalne poslove

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosilac projekta Marko Grujičić podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu nabavke poljoprivredne mehanizacije i poljoprivredne proizvodnje na katastarskoj parceli br.34 LN br.39 KO Jabuka, opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, životnu sredinu i stambeno-komunalne poslove Opštine Kolašin, Buda Tomovića bb, radnim danima od 10 – 12 sati.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili na e-mail kolasin.urbanizam@gmail.com je 27.mart 2018. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *