OPŠTINSKI TIM ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE: borba protiv epidemije, borba za turističku privredu

18.02.2021 Opstinski tim za zastitu i spasavanje sastanak sl 1

Apelujemo na savjest i svijest gradjana jer svaka donesena mjera zavisi od toga kako je gradjani poštuju. Posebno pratiti sahrane i rad trgovinskih i ugostiteljskih objekata kao i skijališta. Tražiti da sanitarna inspekcija bude prisutnija u gradu kako bi se spriječilo ne poštovanje rješenja o izolaciji i samoizolaciji. Uspjeti u kompleksnom zadatku da se podrži turistička i ugostiteljska privreda ali i da se poštuju mjere.

Ovo su glavne poruke sa sastanka Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje koji je analizirao situaciju u Kolašinu kada je u pitanju epidemija korone. Milosav Bulatović, predsjednik opštine i Opštinskog tima je konstatovao zajedničke napore Doma zdravlja, Odjeljenja bezbijednosti, Komunalne policije, svih ostalih institucija koji su doveli da se odgovorilo izazovu epidemije.

 

18.02.2021 Opstinski tim za zastitu i spasavanje sastanak sl 2

  • Nijesmo imali značajni broj povećanja inficiranih gradjana i broj ukupno inficiranih se kreće oko 50 tokom proteklih dana. Možemo reći da odolijevamo ovom izazovu, imamo stabilan broj oboljeljelih. Sa jedne strane želimo da pružimo podršku turističkoj privredi ali i da odgovorno provodimo mjere. Imamo dobar rad svih službi i nastavljamo ovu zahtjevnu borbu, istakao je Bulatović.

Milija Vukanić, načelnik OB Kolašin je kazao da pripadnici policije uz redovne poslove, skoro godinu dana daju doprinos provodjenju mjera. Nastoje da djeluju preventivno ali su poslednja tri mjeseca podnijeli i 13 krivičnih prijava. Juče su, kako je kazao, pružali asistenciju sanitarnoj policiji koja je obilazila lica u izolaciji i samoizolaciji i nije konstatovala ni jedan prekršaj. Pružaju asistenciju turističkoj inspekciji i Komunalnoj policiji a prema njegovom mišljenju fokus primjene mjera treba da se nastavi na sahranama, u trgovinskim i ugostiteljskim objektima kao i na skijalištima.

18.02.2021 Opstinski tim za zastitu i spasavanje sastanak sl 3

Komandir Službe zaštite i spasavanja i zamjenik predsjednika Opštinskog tima, Željko Darmanović je ukazao na problem kretanja ljudi koji su inficirani i tražio pojačanu kontrolu lica koja su u izolaciji. Lidija Lašić, glavna opštinska administratorka je ovaj problem stavila u prvi plan apelujući na savjest onih koji su inficirani da izmedju kuće i Doma zdravlja nemaju svraćanja i zadržavanja. Marko Matović, načelnik Komunalne policije je kazao da redovno kontrolišu ugostiteljske objekte i prate poštovanje mjera na javnim mjestima.

Svi trgovinski objekti se kontrolišu, bilo je preventivnih ali i kaznenih mjera, kazao je Darko Bulatović, tržišni inspektor, istričući da se situacija u Kolašinu može ocijeniti zavidnom s obzirom na brojnost turističkih vikenda. Duško Šćepanović is Centra za socijalni rad je predložio da se proba naći smještaj za stare, samhorane osobe sa seoskog područja koji su zaraženi kako bi bilo jednostavnije i uspješnije njihovo liječenje. Neophodno je obezbijediti češće prisustvo sanitarne inspekcije čije je sjedište u Bijelom Polju, predložio je Šćepanović.