OPŠTINSKI TIM ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE: disciplina u primjeni mjera u trgovinskim i ugostiteljskim radnjama, sahranama, kontrola lica u samoizolaciji, poziv da „kineske vakcine“ stignu što prije

Kolasin

Na sastanku Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje koji je održan 12. aprila 2021 godine analizirana je trenutna epidemiološka situacija i aktivnosti koje se preduzimaju na suzbijanju korone.Ocijenjeno je da se maksimalno moraju realizovati donešene mjere i potrebnom disciplinom biti u funkciji ličnog i javnog zdravlja.

Konstatovano je da su tokom 2021 godine provedene planirane mjere i aktivnosti.

Komunalna policija redovno kontroliše sve ugostiteljske objekte na teritoriji opštine i prati poštovanje mjera na javnim mjestima.

Komunalni inspektori redovno sprovode aktivnosti u okviru svojih nadležnosti.

Svi trgovinski objekti se redovno kontrolišu od strane Tržišne inspekcije.

Pripadnici Odjeljenja bezbijednosti pružaju asistenciju sanitarnoj inspekciji koja obilazi lica u izolaciji i samoizolaciji, turističkoj inspekciji, inspekciji rada, tržišnoj inspekciji i inspekciji igara na sreću.Saobraćajna policija permanentno vrši kontrolu potvrda za medjugradski saobraćaj.

Sve službe aktivno sprovode aktivnosti na odstranjivanju i iskorjenjivanju zarazne bolesti izazvane epidemijom korone.

Na sastanku je zaključeno da će OB Kolašin, zbog frekfentnosti saobraćaja, pojačati kontrolu dozvola za kretanje.Operativni štab ovim povodom apeluje na poslodavce da povedu računa o neophodnosti izdavanja potvrda zaposlenima.

Članovi Operativnog tima su istakli potrebu da trgovinski objekti budu pod pojačanim nadzorom naročito subotom i tokom praznika.Takodje je važno da poslodavci povedu računa o „preklapanju smjena“ kod zaposlenih, kako ne bi dolazilo do višečasovnog zadržavanja zaposlenih u obje smjene u trgovinskom objektu.

Operativni tim je zaključio da fokus primjene mjera i dalje treba usmjeravati ka sahranama i ugostiteljskim objektima.

Ukoliko postoji zakonski osnov, bilo bi korisno da epidemiološke službe dostavljaju službama koje vrše kontrolu na lokalnom nivou podatke koje se tiču inficiranih a prevashodno ljudi iz porodica inficiranih kako bi se iskontrolisalo njihovo pojavljivanje na javnim mjestima.

S obzirom da u Kolašinu ima najviše zainteresovanih za „kinesku vakcinu“, Operativni tim upućuje apel Ministarstvu zdravlja, da blagovremeno dopreme vakcine do Kolašina, nakon što stignu u Crnu Goru, u cilju ubrzanja imumizacije stanovništva.

Opštinski štab je zaključio da bi bilo korisno proširiti nadležnosti lokalnim službama, prevashodno u dijelu izdavanja prekršajnih naloga, ukoliko za to postoje zakonske mogućnosti.

Od Ministarstva zdravlja se traži informacija da li će biti dovoljno ljekova i sredstava za liječenje u Domu zdravlja i da li će se snadbijevanje istim vršiti u potrebnim količinama.

Konstatovano je da je dalje aktuelan nedostatak smještaja za stare , samohrane osobe sa seoskog područja koje su zaražene za efikasno sprovodjenje vakcinacije stanovništva u opštini Kolašin.

Članovi Operativnog tima au aktuelizovali i pitanje traženja adekvatnog prostora za efikasno sprovođenje vakcinacije stanovništa na području opštine Kolašin.Opštinski tim je na sastanku 31.03. 2021 godine, jednoglasno podržao predlog da je najbolja lokacija hola Doma kulture nakon čega je i upućen taj predlog Ministarstvu zdravlja.Medjutim, Ministarstvo zdravlja je za tu namjenu opredijelilo prostor sale OŠ Risto Manojlović, što je naišlo na primjedbe i kritike sportskih klubova.