OPŠTINSKI TIM ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE GRADJANIMA KOLAŠINA:ostanite kućama, ovo nijesu godišnji odmori i školski raspust

17.03.2020 Opstinski tim Korona

Opštinski tim za zaštitu i spasavanje održao je još jedan sastanak kojim je predsjedavao Milosav Bato Bulatović, predsjednik Opštine.Na sastanku je analizirana primjena naredbi i mjera koje je donijela Vlada Crne Gore u borbi protiv korona virusa.Ocijenje no je da se mjere sprovode i da treba nastaviti sa kampanjom da se izbjegava grupisanje pred trgovinama, institucijama, na ulici i da se poštuje pravilo socijalne distance.Restorani,kafane i kladionice su zaključane.

Trenutno se u Kolašinu zvanično nalazi jedna osoba pod medicinskim nadzorom, saopštila je predstavnica Doma zdravlja.Ona se osjeća dobro ali se po traženim zdravstvenim procedurama prati njeno zdravstveno stanje.

Na sastanku je ocijenjeno da pod hitno kolašinski Dom zdravlja treba opremiti svim nedostajućim medicinskim sredstvima neophodnih za borbu protiv korone virusa.

Razgovaralo se i u lokaciji eventualnog karantina za opštinu Kolašin i najavljeno je da bi to mogla da bude zgrada Doma zdravlja koja na spratu gdje je planiran stacionar ima prostorne uslove a sadašnji broj kreveta se može dopuniti.

Komunalno preduzeće je ograničilo rad sa strankama od 9 do 12 sa preporukom korisnicima da se računi plaćaju preko poslovnih banaka i pošte.Takodje je na na Gradskoj Kapeli postavljena preporuka da se eventualna saučešća i sahrane organizuju u krugu porodice.

Zaključeno je da u komunikaciji sa nadležnim državnim organima treba imati preciznu evidenciju o licima koji iz inostranstva dolaze u Kolašin.