ORGANIZOVANA AKCIJA ČIŠĆENJA TARE: briga o “Suzi Evrope” trajna obaveza

20.10.2019 ciscenje Tare 1

U akciji čišćenja rijeke Tare učestvovali su zaposleni u lokalnoj upravi, Službi zaštite, Komunalnom preduzeću, Komunalnoj policiji, aktivisti nevladinih organizacija i članovi SRK Tara i Morača. Čistila se desna obala Tare, od Bablje Grede do Rogobora.

Akcija je realizovana u okviru projekta „Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu“ a inicijativa očuvanja i čišćenja vodotoka potekla je od Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa loklalnim upravama i korisnicima Programa malih grantova. Kako je kazao Momčilo Blagojević, direktor Direktorata za vodoprivredu u okviru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, ova aktivnost potvrdjuje potrebu gradjana Crne Gore da se vodotoci očuvaju i očiste.

20.10.2019 ciscenje Tare 2

  • Okupljamo se na onim lokacijama gdje uočimo da otpad ugrožava vodotoke a prisustvo otpada je posledica mksvijest i da nastavak akcije bude formiranje koordinacionih timova na nivou lokalnih uprava i državnih institucija koji će preuzeti odgovornost za očuvanje vodotoka. Neophodno je jačati i kaznenu politiku kroz adekvatan zakonodavni okvir, istakao je Momčilo Blagojević, najavljujući da će se akcija proširiti i na sve rijeke u Crnoj Gori.

Tara je posebna vrijednost i Kolašina i Crne Gore a naša ambicija u daljem turističkom oblikovanju Kolašina je da se što više i što planski organizovanije, primićemo prema Tari, kazao je Milosav Bulatović, predsjednik Kolašina.

20.10.2019 ciscenje Tare 3

  • U okviru radnih aktivnosti lokalne uprave, nastojima da u okviru svojih mogućnosti, sačuvamo kolašinske rijeke. Nastojaćemo da kod gradjana razvijamo svijest čuvanja rijeka jer ih niko ne može bolje čuvati od gradjana ali imati i odgovarajuću kaznenu politiku prema onima koji to ne poštuju. Očuvanje prirode je trajni zadatak i na tom planu ćemo saradjivati sa državnim institucijama a organizovaćemo čišćenje i pritoka Tare, najavio je Bulatović.

20.10.2019 ciscenje Tare 4