Otvaranje šetališta

otvaranje setalista 28.10.2014

Otvaranje i stavljanje u funkciju šetališta pored rijeke Tare ozvaničeno je uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti. Potpredsjednik opštine Kolašin Đorđije Živković je kazao da je ovo infrastrukturni objekat koji će zadovoljiti potrebe građana, turista i turističke privrede.

“Dužina šetališta je 1550 metara sa dvije staze, pješačkom i stazom za bicikliste koje dijeli zeleni pojas. Dužinom šetališta su izgrađena tri dječija igrališta, kao i tri nadstrešnice za odmor, takođe planirana je i izgradnja privremenih turističkih objekata ugostiteljskog sadržaja. Ovaj projekat je finansiran sredstvima Evropske komisije 55 posto i sredstvima Opštine i Države 45 posto. Ukupna vrijednost radova je 600,000,00 eura. Trenutno su radovi u završnoj fazi, radi se na ozemljavanju prostora pored šetališta u organizaciji opštine Kolašin i NVO “Natura”.  Živković je kazao da su učesnici projekta i građani, Sportski savez Kolašina, Crveni krst, Planinarsko društvo, kao i  učenici kolašinskih škola koji će zasaditi oko 200 sadnica”.

“Projektom šetališta unaprijeđena je turistička ponuda Kolašina, tako da će osim u ljetnjem periodu biti korišćeno i zimi jer postoji interesovanje da se ovdje organizuje takmičenje u nordijskom skijanju.”

Živković je naglasio da  je značajnu pomoć u realizaciji ovog projekta pružila Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije koja je učestvovala u finansiranju projektne dokumentacije. Ovo je prva faza, u planu je nastavak izgradnje ovog šetališta nizvodno do ušća Kolašinske rijeke u Taru i uz Pažanjski potok do grada, tako da će grad biti povezan sa drugom i trećom fazom nastavka šetališta. Radove na šetalištu izvodilo je preduzeće Fidija, zaključio je Živković.

Na prostoru sportske zone u prethodne četiri godine uključujući i ovaj projekat koji je završen uloženo je 6 miliona eura, rekao je odlazeći predsjednik opštine Kolašin Darko Brajušković.

“Most sa eksproprisanim zemljištem je koštao 3 miliona eura, obaloutvrda koja je omogućila da se realizuju svi ovi projekti koštala je milion eura, i da napomenem da je ona oslobodila 10 hektara novog opštinskog zemljišta koje se može staviti u funkciju. Prethodne četiri godine u sportsku halu uloženo je milion eura, fudbalski teren koštao je 400,000,00 eura i šetalište 600,000,00, znači ukupno 6 miliona eura ili dva cjelokupna opštinska budžeta samo na ovom segmentu prostora uložena su u prethodne četiri godine.”

Brajušković je dodao da je u završnoj fazi detaljni urbanistički plan koji će jasno i precizno definisati namjenu prostora koji će prije svega biti iskorišćen u sportsko rekreativnom smislu kao i u zadovoljavanju drugih potreba kao što su ugostiteljske koje se mogu uklopiti u ono što nudi ovaj prostor, i dodao da se nada da će ovo biti sastavni dio turističke ponude grada.

Mikan Medenica  iz NVO “Natura” je rekao da pokušavaju da daju doprinos ovom projektu koji je oplemenio Kolašin i sportsku zonu neposredno u blizini rijeke Tare.

“Nadamo se da će ovo biti početak i da će građani i ostale organizacije učestvovati u dodatnom uređenju ovog prostora”.