Počela praktična obuka za otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži

10.11.2021 obuka kvarovi na mei vodovod 1

Radnici vodovodnog preduzeća u Kolašinu počeli su danas desetodnevnu obuku za otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži u okviru prekograničnog projekta, koji finansira EU.

Cilj obuke je da se, pored pasivne kontrole koja podrazumijeva popravku vidljivih curenja, pristupi aktivnoj kontroli, odnosno kontinuiranom praćenju i smanjivanju gubitaka traganjem za neprimijećenim curenjima kako bi se smanjili gubici vode.

Aktivna kontrola curenja je proaktivan pristup gdje osoblje vodovodnog preduzeća koristeći opremu za detekciju, istražuje na terenu kako bi locirali curenja.

 10.11.2021 obuka kvarovi na mei vodovod 2

Upravljanje gubicima je značajno zbog ekoloških, ekonomskih, higijenskih te tehnoloških aspekata bezbjednosti vodosnabdijevanja. Riječ je o inovativnom pristupu u skladu sa evropskim standardima.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Unapređenje upravljanja vodosnabdjevanjem u urbanim i ruralnim dijelovima opština Kolašin i Rogatica“ kojeg finansira Evropska unija u iznosu od oko 487.000,00 EUR, a implementira Opština Kolašin u saradnji sa Opštinom Rogatica.

10.11.2021 obuka kvarovi na mei vodovod 3.

10.11.2021 obuka kvarovi na mei vodovod 4

10.11.2021 obuka kvarovi na mei vodovod 5