POČELE PRIPREME ZA MOSI 2021: Organizacioni i Izvršni odbor, Komisije,dogovori sa turističkom privredom,sportska infrastruktura

26.02.2020 Pripreme za MOSI

Opštinska administracija je počela sa velikim i zahtjevim poslom – pripremana za organizaciju MOSI igara 2021 godine.Postepeno se utvrrdjuju sastavi Organizacionog i Izvršnog odbora kao i 15 komisija za pripremu i organizovanje ove velike manifestacije.

Održani su radni sastanci sa upravama hotela Bjanka i Sheraton kako bi se i oni uključili da početkom jula 2021 godine u svojim prestižnim kapacitetima imaju smještene učesnike MOSI-ja.Narednih dana će biti održani radni dogovori sa ostalom turističkom privredom grada kako bi se i prema njima uputiile inicijative za saradnju u smještaju i ishrani tokom trajanja MOSI igara.

Iz opštine posebno značajnim ističu radni sastanak u Ministarstvu sporta na kojem je ministar Nikola Janović sa saradnicima uputio rukovodstvo opštine uputio u procedure i načine na koje mogu računati na podršku Ministarstva.Dogovoreno je da opština sačini detaljnu analizu potreba i mogućnosti infrastrukturnog opremanja i rekonstrukcije sportskih objekata i sadržaja.

26.02.2020 Pripreme za MOSI 2

Da bi ta analiza bila kompletna ali i što prije uradjena organizivan je radni sastanak „na otvorenom“, odnosno u Sportskoj zoni kojem su prisustvovali glavni arhitekta za Kolašin i Pdgoricu, Filip Aleksić sa saradnicom Andrijanom Pavićević kao i Milosav Bulatović predsjednik opštine, Milan Djukić, predsjednik SO-e. Bojan Kuburović, potpresjednik opštine,Ljiljana Rakočević, sekretarka za prostorno planiranje i urbanizam, Veljo Jovanović, opštinski menadžer i Milivoje Bulatović, direktor DOO Komunalno.

Glavni aritekta Filip Aleksić je konstatovao da je veliki korak uradjen usvajanjem DUP-a Sportska zona, čime su stvoreni uslovi da se uredjuje ovaj dio Kolašina a samim tim i izvode radovi na sportskoj infrastrukturi.Predložio je da se ovaj prostor fazno uredjuje i za potrebe MOSI igara ali i drugih sportsko-rekreativnh sadržaja koji su neopodni ponudama sportskog turizma.U narednim danima biće uradjeno idejno rješenje koje će utvrditi precizne potrebe opštine Kolašin u eventualnoj adaptaciji i rekonstrukciji sportskij objekata na Lugu i drugim djelovima grada.Dio sadašnje faze priprema biće i radni sastanci u opštinama Pljevljam Berane i Mojkovac koje su u skorijoj prošlosti bili domaćini MOSI igrama.