Posjeta učenikog parlamenta OŠ „Risto Manojlović“ Skupštini opštine Kolašin

17.10.2018 posjeta ucenika SO Kolasin 3

U utorak 16.10.2018. Skupštinu opštine Kolašin su posjetili predstavnici učeničkog Parlamenta OŠ „Risto Manojlović“, zajedno sa psihološkinjom Marijanom Bulatović Medenicom i nastavnikom Darkom Popovićem. Domaćin ovoj delegaciji je bio Predsjednik Skupštine Milan Đukić. Predsjednik Skupštine je predstavnike dočekao u sali Centra za kulturu u kojoj se organizuju sjednice Skupštine.

Na početku ove posjete Predsjednik Skupštine je istakao da mu je „izuzetna čast i zadovoljstvo što može da bude domaćin ovoj posjeti.“ On je učenicima predstavio poslove i nadležnosti Skupštine opštine Kolašin. Takođe je objasnio kako funkcioniše lokalni parlament, kako izgledaju sjednice, debate odbornika i kako se i o čemu odlučuje na njima. U veoma prijatnoj atmosferi učenici su postavljali pitanja Predsjedniku Skupštine na koja je on davao odgovore i obrazloženja. Između ostalog učenike je interesovalo:

  •          komunalno i infrastrukturno opremanje pojedinih naselja u Kolašinu,
  •         mogućnost ostvarivanja prava učenika i mladih u okviru lokalnih i državnih propisa,
  •      mogućnostima saradnje lokalne samouprave sa učenicima, roditeljima i osnovnim školama na teritoriji opštine Kolašin.

Poslije odgovora na učenička pitanja Predsjednik Skupštine je učenike odveo u obilazak zgrade opštine. U tom obilasku učenicima su predstavljeni poslovi lokalne izvršne vlasti. Učenici su obišli kancelarije Predsjednika Skupštine, Sekretara Skupštine, Glavnog administratora, Potpredsjenika, Sekretarijata za prostorno planiranje i Službu matičara.

Učenicu su se najviše zadržali u kancelariji Sekretarijata za prostorno planiranje gdje im je Mile Glavičan pokazivao planove grada i objasnio poslove i procedure planiranja i izgradnje objekata. U Službi matičara Dragana Račić je učenicima objasnila procedure sklapanja braka i pokazala stare matične knjige – arhiv matičara koji se ažurira u Kolašinu i njegovoj okolini, još od 1900. godine.

Predsjednik Skupštine opštine Milan Đukić se zahvalio na ovoj posjeti i istakao da će se saradnja sa institucijama obrazovanja u Kolašinu nastaviti i intenzivirati u budućem periodu.

17.10.2018 posjeta ucenika SO Kolasin 1

17.10.2018 posjeta ucenika SO Kolasin 2

17.10.2018 posjeta ucenika SO Kolasin 4