Potpisan ugovor o saradnji „Etno-kampa Kolašin“ i FA „Nikola Đurković“

03.05.2017 Potpisan memorandum

Direktor Centra za kulturu Kolašin, Branislav Jeknić, rukovodilac FA „Nikola Đurković“ iz Kotora prof. Predrag Šušić i spec. Davor Sedlarević rukovodilac „Etno-kampa Kolašin“ potpisali su memorandum o međusobnoj saradnji.

Kako je „Etno-kamp Kolašin“ jedino studijsko istraživanje plesne i muzičke prakse u Crnoj Gori, a na osnovu višegodišnje stručne saradnje sa prof. Šušićem, te detaljne analize prethodnih projekata, stekli su se uslovi da se dobra praksa kampa proširi i na susjedne regije (Boka, Paštrovići). U tom pogledu, najviše interesovanja za usavršavanje svog kadra na našem kampu pokazali su članovi kotorskog ansambla, koji je i jedan od rijetkih ansambala u državi koji iskreno i sa dobrim namjerama tretira i primjenjuje plesno-muzičku praksu kolašinskog kraja.

Potpisivanjem memoranduma i formalno je omogućena saradnja potpisnika u širenju mreže istraživača i saradnika kampa. Memorandum predviđa učešće odabranih članova kotorskog ansambla na „Etno-kampu Kolašin“ kao i promociju i obavljanje istraživačkih i naučnih aktivnosti kampa i na primorju.

Nakon potpisivanja memoranduma, članovi KUD-a „Mijat Mašković“ i FA „Nikola Đurković“ realizovali su nekoliko plesnih i vokalnih radionica koje su tematski bile usmjerene na Boku i moračko-rovački kraj. Ovo je samo prva u nizu aktivnosti kojom će se promovisati nasleđe ove dvije regije na osnovu terenskih istraživanja i dobre prakse koja se zasniva na temeljnom naučno-istraživačkom radu.