Predsjednik Martinović posjetio Službu zaštite i spašavanja

Predsjednik Opštine Kolašin Vladimir Martinović obišao je danas opštinsku Službu zaštite i spašavanja.

Istakao je da će lokalnoj upravi jedan od imperativa u radu biti adekvatan odgovor na izazove sa kojima se u poslu susreće ova Služba.

Takođe lokalna uprava će u skladu sa svojim mogućnostima  nastojati da pomogne u obezbjeđivanju potrebnih sredstava i tako olakša rad pripadnicima Službe zaštite.